Explore Poems GO!

Da Jeg Var Pige

Rating: 2.7
Ja, nu tør man jo sige
Og gøre næsten, hvad man vil,
Men den Gang jeg var Pige
Gik det ej saadan til.
Da var man stræng og ærbar —
Aa — saa ærbar! —
Og Pigerne især bar
Sig ikke ad som nu.

Saa snart de skulde svare
En Herre, slog de Øjet ned
Og rødmede, naar bare
Man nævnte Kærlighed.
Og »Bryllup« og Deslige...
Ja ... Deslige
Var Ord, som ingen Pige
Paa tyve Aar forstod.

Den Gang var aldrig Talen
Om eget Valg, for Mo'r og Fa'r
Bestemte Hr. Gemalen,
Og saa var Sagen klar.
Saa snart de foreslog ham,
— Forslog ham —
Saa nejed' man og tog ham
Og takkede dertil.

Men nu er Børn rebelske,
Besatte af den slemme Aand,
De vover at forelske
Sig rent paa egen Haand.
Nej fy! — da maa jeg sige,
Rent ud sige...
Den Gang da jeg var Pige,
Da var der Piger til.
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

4/19/2021 1:27:45 AM # 1.0.0.559