Gabay Poem by Glenn Mark Amor

Gabay

Masakit sa isang ama
na saktan ang damdamin ng kanyang mga anak,
Ngunit kung iyon ang natitirang paraan upang
magkasama kayong magkakapatid...
Hinagpis nitong puso'y matitiis.

Kamuhian at poot man umalab sa inyong dibdib,
Ito'y maging gabay sa bawat pintig ng aking buhay.
Humihiling sa may Lumikha,
Bigyan ng tamang landas para sa mga anak.

Aking tanging hiling sa Dakilang Lumikha!
Ano man balakid ang humadlang sa inyo mga anak...
Tatagan ang loob at huwag padadaig sa kasamaan,
Maging masaya at makuntento sa buhay,
Gabayan at mahalin ang bawat isa.


(Dec 24,2021)

COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success