Giorgos Vlachos

Rookie (22-08-1954 / Α Θ Η Ν Α)

H MΟ Υ Σ Α Μ Ο Υ - Poem by Giorgos Vlachos

Η Μ ο ύ σ α μ ο υ ε ί ν α ι φ α ρ ο π ύ λ α /σ τ ο μ έ γ α τ η ς γ η ς α κ ρ ω τ ή ρ ι ,
χ ύ ν ε ι τ α μ α λ λ ι ά τ η ς σ τ η θ ά λ α σ σ α τ η ς ι σ τ ο ρ ί α ς .

Μ ι λ ά ε ι μ ε λ ο γ ά ρ ι θ μ ο ύ ς -σ τ ί χ ο υ ς .
Α ν ά β ε ι τ ο α ί μ α τ η ς φ ύ σ η ς .
Λ α μ π α δ ι ά ζ ε ι τ ο σ π έ ρ μ α τ ο υ έ ρ ω τ α
α σ τ ε ρ ι σ μ ο ύ ς κ α ι α σ τ ε ρ ο ε ι δ ή ς ,
τ ο κ ό κ κ ι ν ο π λ α ν ή τ η λ α μ π α δ ι ά ζ ε ι .
10 Γ ε ν ά ρ η γ ε ν ν η μ έ ν η /α ν α δ ύ ε τ α ι μ έ σ α α π ό τ η μ ή τ ρ α
τ ω ν π ό λ ω ν /δ ι α σ χ ί ζ ε ι τ ο ν π ά γ ο μ ε τ ο έ λ κ ι θ ρ ο -σ τ ί χ ο ,
τ α ξ ι δ ε ύ ε ι μ ε τ η ν π ι ρ ό γ α τ η ς ρ ί μ α ς ,
ε ρ ω τ έ υ ε τ α ι κ α ι σ α λ π ά ρ ε ι ω ς τ 'ά σ τ ρ α .

Υ π ο κ λ ί ν ο ν τ α ι ο ι ο ρ ί ζ ο ν τ ε ς σ τ ο φ ω ς
τ ω ν μ α τ ι ώ ν τ η ς .

Δ ε ν α γ κ υ ρ ο β ο λ ε ί σ τ η ρ ά δ α τ ο υ ή λ ι ο υ .
Ε ί ν α ι α π α σ τ ρ ά π τ ο υ σ α θ ε ά π α ρ τ ι ζ ά ν α
Σ τ ο ν π υ ρ ε τ ό τ η ς η δ ο ν ή ς μ ο υ
τ ρ α γ ο υ δ ά ε ι μ ε τ ο ν Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ,
μ ε τ ο Β υ ζ ά ν τ ι ο , μ ε τ ο ν π ο λ ι τ ι σ μ ό τ ω ν Μ ά γ ι α
κ α ι τ ω ν Ι ν κ α ς .
Σ ε μ υ σ τ ι κ έ ς π υ ρ α μ ί δ ε ς
δ ι ο χ ε τ ε ύ ε ι τ ο φ ω ς τ η ς .

Σ τ ο Υ ukatan
Θ η λ ά ζ ε ι ν ε ο γ έ ν ν η τ ο υ ς ή λ ι ο υ ς .

Σ α ν υ φ α ι σ τ ε ί ο τ η ς Kagoshima ε κ ρ ύ γ ν η τ α ι ,
ό τ α ν α γ γ ί ζ ο υ ν τ α π α ι δ ι ά τ η ς .
11-10-2000


Comments about H MΟ Υ Σ Α Μ Ο Υ by Giorgos Vlachos

 • Mary Skarpathiotaki (6/26/2018 2:42:00 AM)


  Μπραβο Συνεχιστε! ! σας βαθμολογώ καλημερα σας (Report) Reply

  0 person liked.
  0 person did not like.
Read all 1 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Saturday, March 21, 2009Famous Poems

 1. The Road Not Taken
  Robert Frost
 2. If You Forget Me
  Pablo Neruda
 3. Dreams
  Langston Hughes
 4. Annabel Lee
  Edgar Allan Poe
 5. Stopping By Woods On A Snowy Evening
  Robert Frost
 6. If
  Rudyard Kipling
 7. Do Not Stand At My Grave And Weep
  Mary Elizabeth Frye
 8. I Do Not Love You Except Because I Love You
  Pablo Neruda
 9. Television
  Roald Dahl
 10. A Dream Within A Dream
  Edgar Allan Poe
[Report Error]