Giorgos Vlachos

Rookie (22-08-1954 / Α Θ Η Ν Α)

H MΟ Υ Σ Α Μ Ο Υ - Poem by Giorgos Vlachos

Η Μ ο ύ σ α μ ο υ ε ί ν α ι φ α ρ ο π ύ λ α /σ τ ο μ έ γ α τ η ς γ η ς α κ ρ ω τ ή ρ ι ,
χ ύ ν ε ι τ α μ α λ λ ι ά τ η ς σ τ η θ ά λ α σ σ α τ η ς ι σ τ ο ρ ί α ς .

Μ ι λ ά ε ι μ ε λ ο γ ά ρ ι θ μ ο ύ ς -σ τ ί χ ο υ ς .
Α ν ά β ε ι τ ο α ί μ α τ η ς φ ύ σ η ς .
Λ α μ π α δ ι ά ζ ε ι τ ο σ π έ ρ μ α τ ο υ έ ρ ω τ α
α σ τ ε ρ ι σ μ ο ύ ς κ α ι α σ τ ε ρ ο ε ι δ ή ς ,
τ ο κ ό κ κ ι ν ο π λ α ν ή τ η λ α μ π α δ ι ά ζ ε ι .
10 Γ ε ν ά ρ η γ ε ν ν η μ έ ν η /α ν α δ ύ ε τ α ι μ έ σ α α π ό τ η μ ή τ ρ α
τ ω ν π ό λ ω ν /δ ι α σ χ ί ζ ε ι τ ο ν π ά γ ο μ ε τ ο έ λ κ ι θ ρ ο -σ τ ί χ ο ,
τ α ξ ι δ ε ύ ε ι μ ε τ η ν π ι ρ ό γ α τ η ς ρ ί μ α ς ,
ε ρ ω τ έ υ ε τ α ι κ α ι σ α λ π ά ρ ε ι ω ς τ 'ά σ τ ρ α .

Υ π ο κ λ ί ν ο ν τ α ι ο ι ο ρ ί ζ ο ν τ ε ς σ τ ο φ ω ς
τ ω ν μ α τ ι ώ ν τ η ς .

Δ ε ν α γ κ υ ρ ο β ο λ ε ί σ τ η ρ ά δ α τ ο υ ή λ ι ο υ .
Ε ί ν α ι α π α σ τ ρ ά π τ ο υ σ α θ ε ά π α ρ τ ι ζ ά ν α
Σ τ ο ν π υ ρ ε τ ό τ η ς η δ ο ν ή ς μ ο υ
τ ρ α γ ο υ δ ά ε ι μ ε τ ο ν Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ,
μ ε τ ο Β υ ζ ά ν τ ι ο , μ ε τ ο ν π ο λ ι τ ι σ μ ό τ ω ν Μ ά γ ι α
κ α ι τ ω ν Ι ν κ α ς .
Σ ε μ υ σ τ ι κ έ ς π υ ρ α μ ί δ ε ς
δ ι ο χ ε τ ε ύ ε ι τ ο φ ω ς τ η ς .

Σ τ ο Υ ukatan
Θ η λ ά ζ ε ι ν ε ο γ έ ν ν η τ ο υ ς ή λ ι ο υ ς .

Σ α ν υ φ α ι σ τ ε ί ο τ η ς Kagoshima ε κ ρ ύ γ ν η τ α ι ,
ό τ α ν α γ γ ί ζ ο υ ν τ α π α ι δ ι ά τ η ς .
11-10-2000


Comments about H MΟ Υ Σ Α Μ Ο Υ by Giorgos Vlachos

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Saturday, March 21, 2009[Report Error]