Explore Poems GO!

Je za dverami (Slovak)

Všetky vnútorné hlasy zachrípli
a sťažujú sa na studenú noc.

Bezruký a bezkrídly,
do krajnosti zjednodušený mesiac
zletel z neba
a rozčapil sa nám
priamo v záhrade.

Už nadväzuje prvé známosti.

READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS OF THE POEM

If You Forget Me