Explore Poems GO!

Lerato Ase Papadi (Sepedi)

Le satlo kwišwa bohloko, la gegewa
Le satlo tshepišwa mehlolo, la wela
Le sa tlo bona dikgolo
Dibotse di tlo feta
E sale ka masa

Go hloka kgotlelelo ke kotsi,
O tla ralala lefase la tshepišo mehla yohle
Leratorato o ka se le bone

A gona lerato le bonolo
Read More

Monday, January 20, 2020
Topic(s) of this poem: sad love
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS OF THE POEM

Dreams