Light And Darkness Poem by ion untaru

Light And Darknessleaders love to be applauded
but not beaten
with palms, of course

ground as pitch
pitch as darkness
darkness as a part of blame
blame through which you reach to light

bats have no view
and flies by night

God gave us eyes light
we work on day
and in nine cases from ten
we miss target

romanian version

liderilor le place să fie aplaudaţ i
atunci când se face discret un semn
dar să nu fie bă tuţ i din palme
oricât ar fi momentul solemn

pă mântul de smoală
smoala ca întunericul
întunericul ca o parte de vină
prin care ajungi la lumină

liliecii nu au vedere
ş i zboară numai noaptea
nouă ne-a dat Dumnezeu lumina ochilor
lucră m de regulă numai ziua
ş i în nouă cazuri din zece noi rată m ţ inta

COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
ion untaru

ion untaru

Village Finta, Dambovitza
Close
Error Success