Tshililo Thomas Radzilani

Rookie - 104 Points (South Africa, Phiphidi village in Limpopo Province)

Luambo - Poem by Tshililo Thomas Radzilani

Luambo lwanga ndi nne
Nne ndi zwine nda amba
Mvelele yanga ndi zwine nda vha
Nne na muambaro ri vhathihi

Ambani na nne nga lwanga lwa damuni
Gudani nne na nne ndi do ni guda
Vhuvha hanga ndi ha muthu
Lulimi lwanga lwo neta u pambiwa

Maambele, mirero, thai na dzingano ndi zwanga
Ndi ngani ni tshi nthudzela thungo?
Shango lino ndi la dzimbalombalo?
Muthu u vha muthu nga vhunzhi ha mbalo?

Luambo ra fundedzana ri do pfana
Ahuna luambo lu si luambo
Mulovha lwa vha luthihi - namusi ndi si dza vhalei
Na amba lwanga ni nkwama vhudzivha ha mbilu

Topic(s) of this poem: language

Form: Verse


Poet's Notes about The Poem

Venda poem on language being important. Language is about the person. You speak someone' s language you touch them in their heart as you connect. No language is not a language. Respect others language.

Comments about Luambo by Tshililo Thomas Radzilani

  • Tshililo Thomas Radzilani (2/26/2017 3:52:00 PM)

    Learn this Greek of Southern Africa - Venda (Report)Reply

    0 person liked.
    0 person did not like.
Read all 1 comments »

Langston Hughes

DreamsRead this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Sunday, February 26, 2017[Report Error]