Beson Swargiary

Freshman - 822 Points (10/09/1994 / India)

गोसोआ थन्थ्र'फिनबाय (Mind Is Again Shrunk) - Poem by Beson Swargiary

दाखालै हास्थायनायावनो
जाउले जाउले गोसो खाङोमोन
बिनि गुमुर मोननो
-
मोनथिनायनि लामायाव
दाब्रायो आं....
खोमानि आन्थोर
गोसोनि आगान फोलावनो
-
सानसे खोनासै....
दंखायो....
अगाले मोनामफुंदोँ
खोमाजोँ हाबलांनाय रावा
गोरबोनिफ्राय गोबाल'यो आं
-
सानसे मोनथिना....
गोसोआ थनथ्र'फिनबाय
बेनिफ्राय....
गोजोनै थानायनि
बादा लुयो आं
-

Topic(s) of this poem: mind

Form: Free Verse


Comments about गोसोआ थन्थ्र'फिनबाय (Mind Is Again Shrunk) by Beson Swargiary

  • Ronjoy Brahma (9/14/2015 7:47:00 AM)


    खन्थाइखौ आं फरायबाय आरो फरायनो नाजादोँ खन्थाइगिरिनि रमान्टिक गोसोखौ। रमान्टिकनि लामायाव खन्थाइगिरिया संगालि, बियो नागिरदोँ अनजालिनि गोरबो, गोरबोनि माबा मोनसे- अननाय? नंगौ बियो अननाय आरो मोजां मोन्नायखौनो नागिरदोँ। नाथाय बियो खोनायो- अनजालिहा सोरबा दंखायो। खन्थाइगिरिया बियो गावनि अनहाबनाय बै अनजालिनि सेरनिफ्राय गोसोखौ बोखार फिनो। बियो गावनो हार्सिँङै थानो गंसे गोजोन देराखौ लुयो। (Report) Reply

    0 person liked.
    0 person did not like.
Read all 1 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, September 14, 2015[Report Error]