Jens Baggesen


Parnas-Dommen - Poem by Jens Baggesen

Som Resultat af dit tilvisse heel Trebazizke
Juridiske Responsum paa
Mit (gid jeg torde sige: ligesaa
Sit store Mønster lignende!) Horaziske
Poetiske Raadspørgsmaal om:
Hvad i den Sag pro Syngen, contra Qvækken
Der kunde giøres ved Setines-Bækken? *)
Er paa Parnasset fældet denne Dom,
Hvis troe Kopie, som den er kommen mig tilhænde,
Jeg hoslagt har den Ære dig at sende.
Som ligefrem (en engelsk Jurys lig)
Det er at sige:
Som man det kunde vente sig
Fra det aldeles ubestikkelige
Hensovne Tribunal i Dans Apollos Rige,
Den vist vil fyldestgiøre dig
Saavelsom mig
Og hver, der, efter Alt at have giennemgaaet
Med nogenlunde Kundskab i
Parnassets gamle Retsphilosophie,
Tilstrækkelig forstaaer sig paa 'et –
Ved nemlig ei blot Alvor saa som saa,
Men Skiemt og noget at forstaae.

Dog – skulde du vel troe det? – her i Landet,
Og her i Byen, som af Holbergs **) Salt
Blev giennemgnidt saa herlig overalt
Som ingen anden og som intet andet –
Hvor daglig Føde bleven er hans Spøg –
Hvor gratis man i Klubber selv uddeeler
De Vittighedens Lax og flækkede Makreler,
Hans Muse hængte op i Lunets Røg –
Hvor man (hvis og i danske Poesien
Hver anden fordums Artighed var glemt)
Dog i det mindste lidt af Ironien
Formode burde for bestandig giemt –
Her i vort Kiøbenhavn, hvor netop i Satire,
Nu, Folk har meget lidt i Krig, end sige Fred,
At giøre sig en Smule lystig med,
Man ordentligen burde svire –
Her hiemme – skulde du det troe? –
Forstaaer man Spøg saa lidet nu omstunder:
At mange, selv blandt dem, der gaae paa to
(Og deriblandt en Mand, som grunder
Paa Statens Vel, naar han har Stunder)
Bemeldte Dom, hos Thiele sat i Prent,
Antage for et skriftligt Dokument,
Hvis Underskrift af mig er blevet
(Nefas horrendum!) efterskrevet –
Og finde salig Birkner (der var frie
For alt hvad ligne kan deslige Skriverie)
Ved Kiendelsen af Phøbus og de ni
Som Sekretær at have parapheret,
Forfærdelig prostitueret –
(See det vedlagte Skilderie!).

Min Schlegel! du, som med Pandekters Kynde
Foreener Tankens Liv og Sprogets Ynde –
Som veed, at Holberg, der dog og lidt Jus forstod,
Ei drømte, sig mod Loven at forsynde,
Da han til Frelsers Kirke bøde lod,
Om ikke just den samme gule Qvinde,
Her handles om
I denne Dom,
Saa dog den gamle hedenske Gudinde,
Der i Betydenhed sig torde til den ny
Forholde, som Roesværdighed til Ry –
Som til Setines Tyrkehul Athene –
Og som den ældste til den yngste Melpomene –
Kort sagt (for ei at fylde dig et Ark
Med Forholdslignelser i det uendelige)
Som 'ti Rixdaler' i Apollos Rige
Til 'trende Mark' –
Du, som saaledes (hvad jeg vilde sige)
Langt bedre veed end nogen lærd Pedant
Og noget ustudeert Genie her hiemme:
Hvad der er Skiønt og der er Sandt –
Lad mig, jeg beder dig, med næste Post fornemme
Herover din og den Athenes Stemme,
Der synes bortreist her fra Byen –
(For ei at træffe sammen med den Tøite,
Hvorefter vore friske Fyre fløite) –
Og nu maaskee opholder sig i Fyen.

Listen to this poem:

Comments about Parnas-Dommen by Jens Baggesen

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Thursday, July 5, 2012Famous Poems

 1. Still I Rise
  Maya Angelou
 2. The Road Not Taken
  Robert Frost
 3. If You Forget Me
  Pablo Neruda
 4. Dreams
  Langston Hughes
 5. Annabel Lee
  Edgar Allan Poe
 6. If
  Rudyard Kipling
 7. Stopping By Woods On A Snowy Evening
  Robert Frost
 8. I Do Not Love You Except Because I Love You
  Pablo Neruda
 9. Do Not Stand At My Grave And Weep
  Mary Elizabeth Frye
 10. A Dream Within A Dream
  Edgar Allan Poe
[Report Error]