Vanessa Cabrera

Guinobatan Calapan City Oriental Mindoro, Philippines
Vanessa Cabrera
Guinobatan Calapan City Oriental Mindoro, Philippines
Explore Poems GO!

'Sang Dakot

'Sang dakot sa lupang pinangako,
sang mukha ng karukhaan,
'sang katerbang kahirapan...

Sa pagdapit ng dilim,
juan, bakit ka naninimdim.
Sa iy0ng kinasadlakan,
katarungan din ba ay makakamtan?

Bakit ka nadaop sa lupang naghihikahos?
Gayong mayroon ka namang katalinuhan at sapat na kakayahan...
Read More
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS

I Do Not Love You Except Because I Love You

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

5/11/2021 5:09:15 PM # 1.0.0.577