Sòrò Poem by Obodoh Faith

Sòrò

Sòrò.
O réré làtí sòrò.
So kan to yé.
Dahún Lona to Dara.
Ohun omínírà.

This is a translation of the poem Speak by Obodoh Faith
Thursday, June 8, 2023
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success