Taglay Na Yaman Poem by Grace Svensson

Taglay Na Yaman

Isang bilyonaryo ay humiling sa araw ng kanyang kamatayan
Lagyan ng dalawang butas ang kanyang sisidlan
Upang mailawit kanyang mga kamay
Kahit sa kanyang paghimlay

Sapagkat nais nyang pagmasdan
At matanto ng lahat na sa kabila ng kamatayan
Ako ay walang dadalhin
Kahit isa man lamang

Ano ang katotohanan ng ating buhay?
Milya-milyang lupain ay walang saysay
Sa sandali ng iyong pagkamatay
Lahat maglalayo iyong taglay

Anim na piye lamang ay sapat na
Upang ikaw ay mabura
Maraming di kayang bilhin ng pera
Halika at ng makinig ka

Mabibili nga ng pera ang maraming aklat
Pero hindi ang pag-iisip na mulat
Mabibili nga ba ng pera ang pagamutan
Ngunit di ang magandang kalusugan

Siguradong mabibili ng pera ang malabot na higaan
Subalit di ang magandang pagpapahinga
Mabibili din ng pera ang masarap na pagkain
Ngunit hinding hindi ang masarap na panlasa


Ninanais bilhin ng tao ang katawan
Ngunit hindi ang kanyang kaluluwa
Marami ang nagtangkang bilhin ang imahen ng Diyos
Ngunit kaligtasan di kayang ariin ng lubos

Napakaraming di kayang bilhin
Ng salapi at kayamanan
Ano ang ating mapapala sa lupa?
Di tulad sa kabila kapiling ang lumikha.Copyright © Grace Svensson
January 26,2018 

Friday, January 26, 2018
Topic(s) of this poem: life and death
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Grace Svensson

Grace Svensson

Philippines / Sweden
Close
Error Success