Goodenough Sakhile Dlamini

Freshman - 526 Points (08 December 1992 / KwaZulu Natal, Pinetown)

Umandulo - Poem by Goodenough Sakhile Dlamini

U Mandulo
Ngiza ndiza zintombi zakwa zulu.
Uzulu owayebus' emandulo
Zihlangen' ezesizwe izimbali.
Ziqhakazile okwezintshaka ehlobo
Zibondiwe okwesijingi saMa Zulu
Yiyo naleyo ntomb' imel'isigodi, imel' isibongo sayo
Sengeke ngasi kekel' isithunzi sayo
Bathi umhlanga lo omile, umuzi wayo lo ewugcinile
Basala bethi kwakumandulo laph'intombi
Zisazigcinile kuze kufik'ekigcineni ko mendo.

Uph‘umendo manje mangabe ziguga zivela
Bazali liphi isiko, libunjwa liseva
Buph'ubuntombi bazo mangabe sezizithwele ngeqoma
Phela sezizithwele, nobunzima kuziphethe, Siza nkosi shwele.
Inkosi yakwa zulu ikhulumile
Unozulu zahlangan'intomb'enyokeni
Zagubha ukuziphatha zibe zizulazula ezabudl' ubusha bazo
Zihamba no guquko zidla ngolusha lwabasha.basha esihogweni
Luth'umshado

Uban' ongashada umfazi ongemfazi.
Zikhona zidla ngoludala lawo madala
Ecwebazel'amatshitshi, emile amabele kuwumlungu mabele
Nom' ingahamba ze, ine smilo nomzimba way' iyazibona.
Ikhiwan'elihle ngaphandle kwezibungu
Kayikhohliwe imvelaphi yayo
Isayaz'inkaba yawo khokho bethu
Isalazi isiko lawo mkhulu

Sekungu mandulo, sibuyis'okwamandulo
Silabale kancane okwabo
Sivathe ngeze siko lethu
Sikhuzele INTOMBI
Ssiyachichim'isibaya sawo baba.
Kuwe ntokazi ngek'akhal'ongzalayo
uyitshitshi bathi paqa
Phela wen'awuyekil'ukudla ngoludala
agiye omdala phela lezi mbali zisibuyis'emasisweni
Zivus'usinga kokhokho
Zibuyis'ithemba ngesizwe sakwa ZULU
U Ncwaba usudlulilephela
UMANDULO


Comments about Umandulo by Goodenough Sakhile Dlamini

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Tuesday, May 29, 2012[Report Error]