ПРЕ ИГРЕ Poem by Vasko Popa

Vasko Popa

Vojvodina / Serbia

ПРЕ ИГРЕ

Зорану Мишићу

Зажмури се на једно око
Завири се у себе у сваки угао
Погледа се да нема ексера да нема лопова
Да нема кукавичијих јаја

Зажмури се на друго око
Чучне се па се скочи
Скочи се високо високо високо
До на врх самог себе

Одатле се падне свом тежином
Данима се пада дубоко дубоко дубоко
На дно свога понора

Ко се не разбије у пармпарчад
Ко остане читав и читав устане
Тај игра

COMMENTS OF THE POEM

Dreams

Vasko Popa

Vojvodina / Serbia
BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success