Sir Tshiamo Modise

Rookie [Dice] (1990 10 05 / Johannesburg)

Sir Tshiamo Modise
Do you like this poet?
2 person liked.
1 person did not like.

Sir Tshiamo Modise poems, quotations and biography on Sir Tshiamo Modise poet page. Read all poems of Sir Tshiamo Modise and infos about Sir Tshiamo Modise.

Sir Tshiamo Dice Modise born in Johannesburg (Gauteng South Africa) grew up in a remote village known as Mabaalstad (North West South Africa) .

A lover of nature, everything art, and practices self-healing poetry or what he refers to as: 'the art of dissolving problems in ink and leaving the solution on paper'. more »

Click here to add this poet to your My Favorite Poets.

Comments about Sir Tshiamo Modise

There is no comment submitted by members..
Best Poem of Sir Tshiamo Modise

Pelo E Ja Serati

Fa nkabo ke itse kene ketla ipala mebala ya kgaka
Fela bontle jwa gago bo a nkgaka
Ke aga ke felela ka lele reng ke mabele
Mme o ntebe ekare ware ipale ya kgaka eseng ya serurubele

Ao! Seilatsatsi sa marata go lejwa
Meno masweu seratwa ke nna
Ka bosweu jwa semathana godimo ga thaba
Monyebo le dipounama tsa ntsosetsa diletseng tsa maloba fa ken eke kopa Rramasedi mafoko gore ere motlhang ke rakanang nao, ke thelele jaaka thellabodiba.

Go sego yoo reng gogo bona a bone sego
Eseng bo tududu batla salang ba didimetse bokgaitsedi ba fetoge mafetwa bale teng
Bo ...

Read the full of Pelo E Ja Serati