Thembinkosi Ngwenya


Thembinkosi Ngwenya Poems

1. Impilo-Ke Leyo 1/2/2013

Comments about Thembinkosi Ngwenya

There is no comment submitted by members..
Best Poem of Thembinkosi Ngwenya

Impilo-Ke Leyo

Ginqi, gonqo


Phezulu, phansi,


Phansi naphezulu


Ukuzika nokuntanta


Udla imbuya ngothi


Uxoshe ikati eziko,


Ucaphune kusale


Qede uminze emafutheni


Impela, isondo lijika ngempela


Ububi nobuhle kunesikhathi


Inqobo nje ukunkonkoshela


Ungashibilika uwe, kodwa


Vuka uzithintithe, ungadikibali


Bambelela mntakwethu

Read the full of Impilo-Ke Leyo
[Report Error]