Treasure Mndeni Ngobese


Treasure Mndeni Ngobese Poems

1. Umsanguluko 5/19/2012
2. Enkabeni Yendingiliza 5/20/2012

Comments about Treasure Mndeni Ngobese

There is no comment submitted by members..
Best Poem of Treasure Mndeni Ngobese

Enkabeni Yendingiliza

Masengiba ngihlala,

Lapho ngithe ngiwa ngashiya inkaba.

Ngangqunga njengencaza ebandleni.

Masengiba ngihlala lapha

Ngibumbe ngobumba,

Isidleke sami nabatwana bami.

Masengiba ngihlala

Lapha EMHLABENI.

Read the full of Enkabeni Yendingiliza
[Report Error]