Ahmet Narin

Ahmet Narin Poems

Gideceğim yeri kazanayım Ya Rab
Evladın hayatıyla beni sınama
Lisanım olmayınca olurum türab
Enginliğe gidince mahcup bırakma
...

Maksadımız /ukba, / halimizi/ arz ederiz
Ukba, /koşulları /belgeleyen /son yerimiz
Halimizi /belgeleyen, /bizim/ amelimiz
Arz ederiz, /son yerimiz, /amelimiz/ ve biz
...

Başarı haktan /ardına bakma, /şöhrete kavuşunca /Allah'a sığın
Ardına bakma /zihnin yorulmasın, / görevini bil /gönlün şımarmasın
Şöhrete kavuşunca/ görevini bil, /duruşun olsun/ ruhun batmasın
Allah'a sığın/ gönlün şımarmasın, /ruhun batmasın/ cehennem yakmasın
...

Ahmet Narin Biography

Düzen ve sekil özellikleriyle bir birine benzemeyen, bir ilk özellikli; üç siiri yazan Türk sairdir. Kastamonu Tosya dogumlu Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Iktisat Anabilim Dali Ekonomi Bilim Dali mezunudur. Hatirlatma siiri; hece ölçülü, kafiyeli, akrostis, soldan saga, yukaridan asagi okunmaktadir. Korkma Yürü siiri; hece ölçülü, kafiyeli, akrostis, soldan saga, yukaridan asagi, sagdan sola, asagidan yukari okunmaktadir. Evladin Önemi siiri; on iki harfle, sol ve sag tarafindan akrostis, on ikili hece ölçülü, on iki harfli baslikli bir siirdir. Hatirlatma, Korkma Yürü ve Evladin Önemi siirleri; düzen ve sekil özellikleriyle, bir ilk özellikli siirlerdir. Üç siirin benzersiz özellikte yazilmasi, Arapça üç harfle yazilan Allah'in ve Hz Peygamber'in her seyden çok sevilmesi gerektigini hatirlatmak içindir. (A first feature, which is not similar to each other in terms of layout and shape; He is a Turkish poet who wrote three poems. Born in Kastamonu Tosya in, he graduated from Kocaeli University Social Sciences Institute, Department of Economics, Department of Economics. reminder poem; syllable metered, rhymed, acrostis, read from left to right, from top to bottom. Don't be afraid Walk poem; syllable metered, rhymed, acrostic, read from left to right, from top to bottom, from right to left, from bottom to top. Poem of the Importance of a Child; It is a twelve-letter poem with twelve letters, acrostis on the left and right, twelve syllables. Poems of Reminder, Do Not Fear, Walk and Importance of a Child; They are poems with a first feature, with their layout and shape features. The unique writing of the three poems is to remind us that Allah and the Prophet, written with three letters in Arabic, must be loved more than anything else.))

The Best Poem Of Ahmet Narin

Evladin Önemi

Gideceğim yeri kazanayım Ya Rab
Evladın hayatıyla beni sınama
Lisanım olmayınca olurum türab
Enginliğe gidince mahcup bırakma

Nuru kaybederse bitirir ihtiras
Gecenin karanlığında görmez gözü
İslamı yaşayınca oluyor halas
Divanda kurtarmıyor dünyanın süsü

İsminin hürmetine gitsin kamutay
Ya Hak, evladımı yolundan ayırma
Onun ameliyle kazanayım saray
Riyasız yaşasın yardımsız bırakma!

Ahmet Narin Comments

Ahmet Narin Quotes

You're not the one I want, you're the one I dream of! When I couldn't find it, I disappeared. Your absence was my loss. I've been looking for me for years but it's gone! I looked at the planets, the stars, the sky and everywhere. Who knows, maybe I'm just hiding somewhere! Like a bird with a broken wing! I've probably gone to infinity, I can't go back!

Love makes people make mistakes. The love of your loved one and all your loved ones should not come before the love of Allah and His Messenger. Allah and His Messenger must live in our hearts, souls and all our cells.

Close
Error Success