Enrico Morilla

Explore Poets GO!
Popularity
Biography
I was an adopted son of my auntie, Marilina Morilla (older than my biological mother) . I saw first light on September 7,1973 at Angeles, Pampanga, Region III, Philippines... From far flung farm field I was living during childhood days... My mother Natividad Morilla died when I was at the age of three. They told me that my biological father Mr. Flo ...
Popular Poems
1.
' Bawat Saglit Pag-Ibig '
Namnam ko ang Pag-ibig
Sa bawat galaw, bawat sambit
Makulay nga ang buhay
Lalo na't pagmamahalan, nananalaytay
...
2.
' Basahan... '
KAIBIGAN, may naka-away ka na ba,
Na NAPAIYAK NANG WALANG SUKAT? ? ?
Kung mayroon maaaring nasaktan mo
O naasar ng lubus-lubos…
...
3.
' First Him 1st '
Sasamba muna ako
Pag-ppray ko kayo
Pagbalik ko mamaya, inyo pong tukuyin
Kung anong ninanais na, itopic natin...
...
4.
' Pagtulanto '
I.
Talento ay nagmumula
Sa Dakilang Lumikha
Purihin natin SIYA!
...
5.
' Readers' Choice '
Actually, sa inyo...
sa inyo galing, ang galing
Una'y ang MAY-LIKHA
Kasunod po noo'y, kayo
...

Comments

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

6/23/2021 12:10:04 AM # 1.0.0.632