Hemiy Legacy

Comments about Hemiy Legacy

There is no comment submitted by members..
Best Poem of Hemiy Legacy

Noma Sengikhihla Ezimathonsi

Noma Sengikhihla Ezimathonsi
Bengazi indlela ibuzwa kwabaphambili.
Bengazi kuyisitho sangasese umphambili.
Izinto sezigaya ngomunye umhlathi kulawo mahlathi.
Izinto engakhula ngizibona sengizizwa ngaphakathi.
Noma sengikhala ezimathonsi!

Ezami izinyembezi seziphenduke umfula iNcome.
Esami sizwakala ezinkalweni, kungekho noyoke angibone.
Sekuze kwaphela nasozwaneni ngizama ukuhluthula.
Sekushabalala nawokugcina ebenginawo ngisakhula.
Noma sengikhala ezimathonsi!

Kwelika Mthaniya sekugcwele izimpisi ezinyawo-mbili.
Kowami umhlaba akusaphephile ...

Read the full of Noma Sengikhihla Ezimathonsi