Bernard F. Asuncion Hindi Poems

1.
Ilog Na Hindi Natutuyo Ang Agos

Ilog na hindi natutuyo ang agos,
Pinagtularan sa biyaya ng Diyos;
Malinaw na tubig na dumadausdos,
Bumubukal at hindi nga nauubos.
...

Close
Error Success