Khanyisani Duma Poems

Hit Title Date Added
1.
Inkondlo Ka Mama

Mama Beka themba lakho entendeni yesandla sami.
Ziningi zakhala emathuneni, isemgodini nasemgqonyeni kepha Mina ngakhala esfubeni sakho, esfubeni sakho.
Aksiso isfiso Sami ukudiliza intokozo yakho uzisole isbili ngenxa yomphefumulo wephutha lakho, wephutha lakho.
Okwe wundlu kunguku sula ihlazo, ukusindiswa kuyitshe esbelethweni sakho, esbelethweni sakho.
...

Close
Error Success