Mariesar Martires

Rookie - 0 Points [Indaysars]

Mariesar Martires Poems

1. Gadahum 8/20/2015
2. Ironically Surreal 8/20/2015
Best Poem of Mariesar Martires

Ironically Surreal

Sa kalami ako masakitan,
Sa kahayag ako mawagtang,
Sa kaguol ako malipayon,
Peru sa kanunay ako masulub-on.Ang kahayag wala nagpasabot og kalinaw,
Dili sa tanang oras ang katawa, kalipay.
Usahay, sa kangitngit pa ma-angkon ang hapsay nga malinaw,
Daw luha sa mga matang basa nang kanunay.
Katawang maglangog,
Sa kahilom maka bungog.
Ilabi na sa mangi-ob nga suok,
ang tanan buhat lamang sa utok.
Mga yaw-yaw sa hangin,
Nga bo-ot paminawn,
Nga bisan pag maangin,
Nag-inusarang pag-laum
Ang ...

Read the full of Ironically Surreal
[Report Error]