Bidindra Basumatary

Gold Star - 5,269 Points (Bhatopara [13/04/1997] Panbari, Bijni)

आंनि देरा-3 - Poem by Bidindra Basumatary

'आंनि जिउ'
नख'रा निखाउरियाव गबनांनाय जोंहानि
मालायनाव हाजिरा खामला मावाब्लानो बोथिसेया रसा नांनाङो
रानथाब-सेरथाब उदैया गेसट्रिकजों बेंग्लिजायो
-
दख्लाबसे हा गैया आबादनि
खावख्लाबसे बिघा गैया फसलनि
दरलाबसे बे गंसे न'नि अनगा।
-
फंबाय-बिनानाव आरो बिमा बिफा
नख'रा गोगोम गेदेर-सुबुं अनजिमाजों
हाथा-हामा सामलायनायाव आफाया नख'रखौ।
-
गुबुननि आबाद-फसलाव खामला हाजिरा मावबायो
आंबो आफाजों उन उन आथा-सिथा मावफानाङो
हायिखौबो हानांगौ जाना फैयो।
-
हाग्रा सननाय, हाखर जावनाय, फाथो सुनाय, गिलिर गिलिर लाइफां-बिफां दैखोनाय
अब्लाबो थोआ मोननाय रांआ नख'राव।
-
दिनै गोजांनाय सम फैबाय
गाननाय गैया जोमनाय गैया आंनि मोदोमाव
आनजाद खाथियाव दं आं बिदिनो सहायना।
-
दा नुथोंल' बिनानाव फंबायनि गोजांजानाय
आंनि नैबे हाइपारमेट्रफियानि मेगन थाइनैया
ससम गानब्लाबो दानुथों बिसोरनि गोजांनाय।
-
गोजोननाय दं आंहा बिनानाव-फंबायनि खुसियाव
दाहा दं आंहा गोर्बो खनासेयाव
माब्लाबा मोनजाया सिबाय बोथिसे ओंखाम।
-
जानांनाय उन्दै समनि ओंखाम गैयियाव थासिमलि रुना
दाबो गाबखांङो आंहा बेफोर जेंनायाव
हालाय-हाफाय जानांनाय बिनानाव फंबाय।
-
गाबखांङो आं फंबाय गेदेरनि मोदैयाव
जेब्ला आं लोमजानायाव मोसौ फानग्लुंनायाव नों गाबखांदोंमोन
नख'रनि दोहोन आंबो खावसे बोजोबबायहम।
-
आरो आइनि सोलेरा खावथाम फोजोबबाय
दुखुआ आंहा बेयावनो बांसिन जाबोबाय
बिमानि थैज्रब सोलेराव, आं जेबो राहा हायियाव।
-
नाजानायनि फिथाइखौ आं मोनबाय
मेट्रिक पास जाबाय दिनै कलेज फरारबाय बिगियानाव
अब्लाबो आंहा एसेबो मिनिनो ओंखाराखै।
-
माखासे सुबुंनि आंखौ बाखोनायनाय आंहा खोमा साबाय
रागा जोंनो ओंखारग्रा जाबाय आंहा दिनै
बेखायनो दिनै आंखौ रावबो दा बाखोनायसै।

Topic(s) of this poem: family, life, sad


Comments about आंनि देरा-3 by Bidindra Basumatary

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Wednesday, December 9, 2015[Report Error]