A Dream Within A Dream By: Edgar Allan Poe Poem by abigail phillips

A Dream Within A Dream By: Edgar Allan Poe

Rating: 4.7


Take this upon thy brow!
And, parting from you now,
Thus much let me avow-
You are not wrong, to deem
That my days have been a dream;
Yet if hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision, or in none
Is it therefore the less gone?
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.

I stand amid the roar
Of a surf-tormented shore,
And hold within my hand
Grains of the golden sand-
How few! yet how they creep
Through my fingers to the deep,
While I weep- while I weep!
Oh God! can I not grasp
Them with a tighter clasp?
Oh God! can i now save
One from the pitiless wave?
Is all that we see or seem
But a dream within a dream?

COMMENTS OF THE POEM
Jacob Shaked 30 October 2016

הפואמה A dream within a dream מתורגמת לעברית, עם קומנטארי בסוף. חֲלוֹם בְּתוֹך חֲלוֹם מאת: אדגר אלן פו תרגם: יעקב שקד אֲנַשֵק אֶת מִצחֲךָ! וְלִפנֵי לֶכתִי מִמךָ, רַק אֶת זֹאת אֲבטִיחַךָ - נָכוֹן אַתָה סובֵר כִּי יָמָי - חֲלוֹם עובֵר; אַך אִם עָפָה הַתִּקוָה בַּיוֹם אוֹ כּשֶהַלַּילָה בָא, בְּפוֹעַל אוֹ בְּאָגָדָה, הַאִם עַל כֵּן פָּחוֹת אָבדָה? כָּל שֶנִראֶה, נִדמֶה, הָלוֹם הוּא אַך חֲלוֹם בְּתוֹך חֲלוֹם. אֲנִי עוֹמֵד בַּנַּהַם שֶׁל חוֹף מוּכֶּה בְּזַעַם, וּבְכַף יַדִי אוֹחַז גַּרגְּרִים שֶׁל חוֹל הַפָּז - ספוּרִים! אַך אֵיך יַחמוֹקוּ בֵין אֶצבְּעוֹתַי אֶל הַיָּוֵן, עֵת אֶתיַפָּח, בְּלֹא הַבֵן. אֵלִי, הַאִם אֵינִי יָכֹל לְהַחֲזִיק בְּחוֹפֶן חוֹל? אֵלִי, אֵיכָה זֶה לֹא יוּצַל גַּרגֵּר אֶחָד מִפִּי הַגַּל? הַאִם כָּל הַנראֶה הַלוֹם הוּא אַך חֲלוֹם בְּתוֹך חֲלוֹם? הנה שיר אניגמטי פרי רוחו של אדגר אלן פו. השיר מעורר סקרנות רבה ותהיות לא מעטות. חֲלוֹם בְּתוֹך חֲלוֹם נכתב בערוב ימיו של פו (1809-1849) , מגדולי המשוררים של אמריקה והאנושות. כָּל שֶנִראֶה, נִדמֶה, הָלוֹם, הוּא אַך חֲלוֹם בְּתוֹך חֲלוֹם. מבהיר פו. ולא רק שכל מה שאנו רואים או מְדמים כאן הינו אך חלום, אלא שאף החלום לא נחלם על ידינו, כי אם בתוך חלום שאנו חושבים שהִנְנוּ. גם אנחנו, גורס פו, אני הכותב ואתה הקורא, הִנְנוּ אך חלום. נראה שהוא קרא את השורה המיוחסת לרבי ישעיה הלוי הורוביץ: הֶעָבָר אַיִן / הֶעָתִיד עֲדַיִן / הָהוֹוֶה כְּהֶרֶף עַין / אם כן דְאָגָה מִנַּיִן? , אבל הוא לא הגיע ככל הנראה עד לסופה של התובנה הזאת. ואכן, כשהעבר כבר איננו והעתיד עוד איננו, מה יש לו לאדם לדאוג? להווה? היש דבר כזה הווה? אוֹה, לא אצל פו. לו יש תמיד סיבות לדאגה, והפעם כנראה יותר מתמיד, ובצדק. יתכן שהוא חש שחייו קרבים אל קיצם. שימיו ספורים. יתכן שהוא חש את מגעו הקר של המוות. גם אשתו וירג'יניה מתה אך שנתיים קודם לכן, ב-1847. זהו שיר של השלמה ויאוש. בדרך כלל הסדר הפוך, וההשלמה באה אחרי היאוש. ולפני שני אלה ישנה התקווה. הדבר היחיד שהוא אמיתי, כך עולה מן הכתוב, הוא התקווה. יֵשנוּתָה או אובדנה הם הדברים האמיתיים היחידים. וכשהתקווה נוטשת את האדם, אין זה משנה כלל אם קורה הדבר ביום או בלילה, במציאות או בדמיון, עוצמת האובדן נותרת בעינה. והיא כפולה ומכופלת כשזהו הדבר היחיד שיש לך באמת. פילוסופים ואנשים חושבים עסקו באותה תקופה רבות בשאלות ובתהיות על מהותנו, על מהות הממשות, על ממשות המציאות. האם אנחנו קיימים או שמא אנחנו רק חולמים. האם אנחנו קיימים או שמא אנחנו רק נחלמים. ושמא החֲלימה שלנו היא בכלל במסגרת חלום אחר, מעין חלום מסגרת? 'חלום בתוך חלום' פורסם לראשונה, ב-1849, בעיתון שולי. היה זה שנה אחרי שפרצה, ב-1848, קדחת הזהב של סיירה-נבאדה, קליפורניה. היש לייחס את הגרגרים של חוֹל הַפָּז לחלום ההתעשרות של מחפשי הזהב. אולי יש בזה משהו. סביר יותר שלא. סביר יותר שהחול עליו עולה שַוְעַתוֹ של פו השמימה, הוא חול הזמן הניגר בשעון, באין יכולת לעצור בעדו. אוקיינוס הזמן גוזל ממנו את שעותיו, והוא אינו מצליח להחזיק - או להיאחז - אף באחת מהן. ושעות החיים ניגרות מבין אצבעותיו הקפוצות. ראיתי פעם בכנסיה בבוליביה כתובת: כל שעה פוצעת, והאחרונה הורגת. השיר נכתב כחצי שנה לפני מותו של פו. במובנים רבים זהו שיר פרידה. אולי אפילו פרידה מן החיים. נהוג שעל ערש הדווי חולקים ההולכים למות את חוכמת נסיון החיים שלהם, עם הסובבים אותם. האם חש פו כי שעתו קרבה? האם הוא מנסה נואשות לעצור את הזמן, ולוּ גרגר אחד ממנו? הוא עובר מהשלמה ליאוש. הלוּם יאוש הוא זועק במרי רוחו, אֵלִי, האִם איני יכול / לְהַחֲזִיק בְּחוֹפֶן חוֹל? חול הפז הוא קורא לו. האם כשהחיים קרבים לקיצם כל שעה נמדדת בזהב? נָכוֹן אתה סובֵר / כי יָמָי - חלום עובֵר; האם זהו הפירוש של חלום בתוך חלום? ימים שהם חלום, בתוך חיים שהם חלום? האם אכן כל מה שאנו רואים ומדמים הוא חלום בתוך חלום? האמנם רְאוּת העין היא אך רְעוּת רוח? ומי הדובר בשיר? פו? ואולי אהובתו היא, שמתה באיבה (ראה 'אנבל לי') , הנפרדת ממנו על ערש הדווי שלה? כן, אני יודע שיש פה יותר שאלות מתשובות. וזה בסדר גמור. שאלות זה טוב. 'חלום בתוך חלום' הוא שיר אניגמטי, שהקביעות שלו ברורות הן. ברורות אף כי השיר מסתיים בשאלה, כי השאלה היא רטורית גרידא. הגם אתה נמנה עם מי ששואלים, האִם כל הנראֶה הלום / הוא אך חלום בתוך חלום?

3 0 Reply
Richard Ponsonby 21 February 2020

תודה ג'ייקוב, אדגר אלן פו הגדול שחגג בעברית

1 0
Richard Ponsonby 21 February 2020

תודה ג'ייקוב, אדגר אלן פו הגדול שחגג בעברית תודה ג'ייקוב, אדגר אלן פו הגדול שחגג בעברית תודה ג'ייקוב, אדגר אלן פו הגדול שחגג בעברית

1 0
Joshua niyokwizigirwa 13 July 2016

Edgar is the famous poet

2 0 Reply
Jack Reese 06 June 2016

these arnt minecraft mods how did i get here

4 2 Reply
Josh Olivares 02 September 2010

I love edgar allen poe his life is sad but very interesting

16 2 Reply
Close
Error Success