Explore Poems GO!

An apology - اعتذار

لما بأعتذر معناها انو انا ما بركع و لكن بفرجي حالي كبير متل اي واحد بيئدر يعمل اشياء من اختيارو... انو اعتذر معناها انو اعطي فرصة حلوة للناس التانيين بأي وئت... ما حدا بيعتذر ليركع و لكن بس ليكون او ما يكون... الاعتذار بيجي من الاوي و من اللي ادرين يعتذروا... الضعاف ما بيئدروا يعتذروا لأننون بكل بساطة ما عندون هالميزة بأي وئت... _____________________________________________بالعامية... _____________________________________________

READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS OF THE POEM

Dreams