blikket er fylt av stempler Poem by Monica Aasprong

blikket er fylt av stempler

blikket er fylt av stempler


det viser hvor du har vært


om det er et stempel du vil skjule

så flakk med blikket eller sov

med åpne eller lukkede øyne


blikket stemples ved alle grenseoverganger

hver gang du har gått over en grense, sier

jeg til barnet, enten det er dine egne grenser

eller andresredselen i blikket kan du skremme

andre med, legger jeg til


du ler


den skrullete latteren din

går meg på nervene


men du sa jo at jeg skulle

bruke lattergråten (den gangen

du ga meg stemmebånd harde

som plater)nei, sier jeg, du tar feil

det må være fontenegråten

du tenker på


men du sa jo

at jeg skulle gråte

med latteren


at jeg skulle få en gråt

som var en latter


nei det har jeg aldri sagt

COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success