Monica Aasprong

Monica Aasprong Poems

jeg ser en flokk bevege seg over himmelen det er fugler og pelsdyr som har bitt og kloret seg fast i hverandre så de blir til en slags sky, tett koblet sammen alle kroppene, til et stort mørke av fjær og pels, klør og nebb. Jeg vet ikke om de klamrer seg til hverandre av skrekk eller kjærlighet, eller om de biter og klorer hverandre av hat. Ingenting er rødt. Alt er svart. Svart som pels. Bær
...

I see a flock move across the sky it is birds and furred animals which have bitten and scratched each other until they have become one, a sort of cloud, all the bodies closely hooked together, to a large darkness of feathers and furs, claws and beaks. I don't know if they cling to each other out of fear or love, or if they bite and scratch each other out of hatred. Nothing is red. Everything is black. Black as fur. Bring
...

gass til lampen, har du husket det,

spør barnet


og blod til pelsen


du ga meg en lampe av sølv


nei, et hav, var det vel

et hav


ryggens søyle i vann


neglens kraft

foldes ut


hårsårene og

pelsen til hunden

glass til klokken

glass lin til

grisen lin i

gulvetdet er ikke så lett,

sier jeg,

å ale opp et ansikt
...

gas to the lamp, did you remember,

asks the child


and blood to the fur


you gave me a lamp of silver


no, an ocean, it was

an ocean


the column of the back in water


the nail's power

unfolds


hairthe wounds and

the fur to the dog

glass to the bell jar

glass flax to

the pig flax in

the floorit's not so easy,

I say,

to breed a face
...

jeg skal spise deg levende

jeg skal gjøre det for deg

om du vil være min mor


om du byr på

levende øyne


levende is is i

årene is i skallen

spekk hele isskrotter

levende


øyets lys

munnens mørke

nesens blod

lepperjeg maner fram

ansiktsmasken


jeg bærer den tungt

jeg hugger den til om

det trengs, knuser den

om det blir nødvendig


jeg har redskaper

til å utslette alle

menneskelige trekk


jeg kjenner øyehulene

ut og inn
...

I shall eat you alive

I shall do that for you

if you will be my mother


if you're offering

living eyes


living ice ice in

the veins ice in the skull

fat whole ice-carcasses

alive


the light of an eye

dark of a mouth

blood of a nose

lipsI conjure up

the face mask


I carry it heavily

I strike it if

needs be, crush it

if I must


I have tools

to wipe out all

human features


I know the eye sockets

inside out
...

blikket er fylt av stempler


det viser hvor du har vært


om det er et stempel du vil skjule

så flakk med blikket eller sov

med åpne eller lukkede øyne


blikket stemples ved alle grenseoverganger

hver gang du har gått over en grense, sier

jeg til barnet, enten det er dine egne grenser

eller andresredselen i blikket kan du skremme

andre med, legger jeg til


du ler


den skrullete latteren din

går meg på nervene


men du sa jo at jeg skulle

bruke lattergråten (den gangen

du ga meg stemmebånd harde

som plater)nei, sier jeg, du tar feil

det må være fontenegråten

du tenker på


men du sa jo

at jeg skulle gråte

med latteren


at jeg skulle få en gråt

som var en latter


nei det har jeg aldri sagt
...

the gaze is full of stamps


it shows where you have been


if there is a stamp you want to hide

then be shifty-eyed or sleep

with open or closed eyes


your gaze is stamped at all borders

every time you have crossed a border, I say

to the child, whether they are your own borders

or those of othersyou can frighten others with the fear

in your eyes, I add


you laugh


that screwy laughter of yours

gets on my nerves


but you said I should

use the laughter-crying (that time

you gave me vocal cords as hard

as boards)no, I say, you're wrong

you must be thinking of

the fountain-tears


but you said

that I should weep

with the laughter


that I should get a crying

that was a laughter


no I never said that
...

9.

jeg så en sol som var uten ord
jeg så en sol som var uten jord

jeg så en sol som kysset en fot
jeg så en sol som ville slå rot

jeg så en sol som sto mot en vegg
jeg så en sol som lå i et egg

jeg så en sol som lå på en strand
jeg så en sol som sto på en rand

jeg så en sol som ga seg til kjenne
jeg så en sol som kunne blende

jeg så en sol som var redd for tørke
jeg så en sol som var redd for mørke

jeg så en sol som skulle dø
jeg så en sol som gikk i frø

jeg så en sol som var blitt svart
jeg så en sol som lyste hardt

jeg så en sol man ville fjerne
jeg så en sol som var en stjerne

jeg så en sol som var så rød
jeg så en sol som begynte å blø

jeg så en sol som lå i havet
jeg så en sol som var en slave

jeg så en sol som skapte grøde
jeg så en sol som la alt øde

jeg så en sol som var så gul
jeg så en sol som var et hjul

jeg så en sol som var forlatt
jeg så en sol som var blitt matt


jeg så en sol som ikke ga opp
jeg så en sol som ikke sa opp

jeg så en sol som sto og stekte
jeg så en sol som sprang og lekte

jeg så en sol som sto på en åker
jeg så en sol vi overvåker

jeg så en sol som dekket et bord
jeg så en sol som var fra i fjor

jeg så en sol som sto på et hvelv
jeg så en sol som lå i en elv

jeg så en sol som viste vei
jeg så en sol som kom til meg

jeg så en sol under røde faner
jeg så en sol med faste vaner

jeg så en sol som våget seg frem
jeg så en sol som våget seg hjem

jeg så en sol som kom med storm
jeg så en sol som lokket orm

jeg så en sol som ikke fant ly
jeg så en sol som gikk mot en sky

jeg så en sol som lå i en li
jeg så en sol som trengte tid

jeg så en sol som lå i en hage
jeg så en sol som lå på en mage

jeg så en sol som bleiket tøy
jeg så en sol som tørket høy

jeg så en sol som tørket fjær
jeg så en sol som kom for nær

jeg så en sol som lå på en bunn
jeg så en sol som var så rund

jeg så en sol som kunne fyre
jeg så en sol som tok seg hyre

jeg så en sol som sto på et bygg
jeg så en sol som lå mot en rygg

jeg så en sol jeg reiste fra
jeg så en sol jeg ville ha

jeg så en sol jeg ville gripe
jeg så en sol i en liten glipe

jeg så en sol som vevde et bilde
jeg så en sol som var en kilde

jeg så en sol som smeltet is
jeg så en sol som kom presis

jeg så en sol som gikk på en sti
jeg så en sol som hadde fri

jeg så en sol som var sin egen
jeg så en sol som var hos legen

jeg så en sol på et kontor
jeg så en sol som var blitt mor

jeg så en sol som ikke ville vite
jeg så en sol som gjorde for lite

jeg så en sol som kunne eksplodere
jeg så en sol man ville privatisere

jeg så en sol som sto i et speil
jeg så en sol som fant en feil

jeg så en sol som løftet en sky
jeg så en sol som badet en by
...

10.

I saw a sun that had no fear
I saw a sun that didn't care

I saw a sun that had turned black
I saw a sun that didn't come back

I saw a sun that couldn't float
I saw a sun in a little boat

I saw a sun with a destination
I saw a sun that was on vacation

I saw a sun that crossed the sea
I saw a sun that was a refugee

I saw a sun that melted ice
I saw a sun that could compromise

I saw a sun that dressed in red
I saw a sun that rested in bed

I saw a sun I wanted to buy
I saw a sun that was too high

I saw a sun that was so low
I saw a sun that drew a bow

I saw a sun that laid the table
I saw a sun that was unstable

I saw a sun that was in grief
I saw a sun with strong belief

I saw a sun that played in the dust
I saw a sun with the colour of rust

I saw a sun that was a star
I saw a sun that looked for a bar

I saw a sun that came precisly
I saw a sun that smiled so nicely

I saw a sun that drew a knife
I saw a sun that fought for its life

I saw a sun that cared for rice
I saw a sun that had a price

I saw a sun that was a ghost
I saw a sun that was a host

I saw a sun from an earlier decade
I saw a sun that started to fade

I saw a sun that was forbidden
I saw a sun that was well hidden

I saw a sun that was red in the face
I saw a sun with a very bad case

I saw a sun that was full of delight
I saw a sun that had turned white

I saw a sun that nearly fainted
I saw a sun that had been painted

I saw a sun that was insane
I saw a sun that stood in a lane

I saw a sun in a dining room
I saw a sun that was a groom

I saw a sun that was a bride
I saw a sun that came from the side

I saw a sun that was in search
I saw a sun that went to church

I saw a sun that was directed
I saw a sun that was elected

I saw a sun that came to earth
I saw a sun that was given birth

I saw a sun that said goodbye
I saw a sun that wore a tie

I saw a sun that used to be free
I saw a sun in a colony

I saw a sun that lit a lawn
I saw a sun that came at dawn

I saw a sun that wanted to pray
I saw a sun with nothing to say

I saw a sun that tried to hide
I saw a sun that was world-wide

I saw a sun that gave a speech
I saw a sun that was out of reach

I saw a sun that knew what to hear
I saw a sun that played King Lear

I saw a sun that worked in a mine
I saw a sun that stood in a line

I saw a sun that got a call
I saw a sun that seemed to fall

I saw a sun that drove a Ford
I saw a sun that praised the Lord

I saw a sun that swore an oath
I saw a sun that didn't vote

I saw a sun I had to beg
I saw a sun inside an egg

I saw a sun that had no home
I saw a sun that lived in Rome

I saw a sun in paradise
I saw a sun that was in disguise

I saw a sun that read a book
I saw a sun that someone took
...

11.

jeg så en sky som var en stein
jeg så en sky med fire bein

jeg så en sky som var av sølv
jeg så en sky som var et føll

jeg så en sky som reiste seg opp
jeg så en sky som hadde fått kropp

jeg så en sky som var en kalv
jeg så en sky som var blitt halv

jeg så en sky som var en svale
jeg så en sky som lå i dvale

jeg så en sky som var uten lyte
jeg så en sky som kunne flyte

jeg så en sky som var en svane
jeg så en sky som var en hane

jeg så en sky som var i ekstase
jeg så en sky som var en vase

jeg så en sky som var en lilje
jeg så en sky som hadde vilje

jeg så en sky som var en rose
jeg så en sky som kunne lose

jeg så en sky som var en skute
jeg så en sky som var i rute

jeg så en sky som var av aske
jeg så en sky som bar en maske

jeg så en sky i uniform
jeg så en sky som var en orm

jeg så en sky i et parlament
jeg så en sky med permanent

jeg så en sky som var en trone
jeg så en sky som skulle sone

jeg så en sky som var astronom
jeg så en sky som var monokrom

jeg så en sky med en gyllen kant
jeg så en sky som var elegant

jeg så en sky som var helt svart
jeg så en sky i sakte fart

jeg så en sky som var eksplosiv
jeg så en sky med et direktiv

jeg så en sky som virket trøtt
jeg så en sky som gikk i rødt
...

12.

I saw a cloud that was a wizard
I saw a cloud that was a lizard

I saw a cloud that was an ox
I saw a cloud that was a fox

I saw a cloud that was a lark
I saw a cloud that was a shark

I saw a cloud that was a snake
I saw a cloud drink from a lake

I saw cloud that lost its way
I saw a cloud who wanted to stay

I saw a cloud that seemed to be new
I saw a cloud that had turned blue

I saw a cloud that made a twist
I saw a cloud that had a fist

I saw a cloud that had a cap
I saw a cloud that was on a map

I saw a cloud that had a scar
I saw a cloud that hid a star

I saw a cloud that fired a shot
I saw a cloud that rained a lot

I saw a cloud that was of lead
I saw a cloud that went through a head

I saw a cloud that could explode
I saw a cloud that was on the road

I saw a cloud in a uniform
I saw a cloud that was so warm

I saw a cloud that was so young
I saw a cloud that sang a song

I saw a cloud that was of mist
I saw a cloud that was on a list

I saw a cloud that had no choice
I saw a cloud that had a voice

I saw a cloud that was a vase
I saw a cloud that had a face

I saw a cloud that was of wool
I saw a cloud that was a tool

I saw a cloud that was a saw
I saw a cloud that had a claw

I saw a cloud that had a jaw
I saw a cloud that broke the law
...

13.

jeg så et hav sommønstret på
jeg så et hav som gikk på skrå

jeg så et hav man sperret av
jeg så et hav som lød en stav

jeg så et hav som var så rødt
jeg så et hav som var så dødt

jeg så et hav som var så salt
jeg så et hav som rommet alt

jeg så et hav som vasket sand
jeg så et hav som elsket et land

jeg så et hav man ikke fikk røre
jeg så et hav man kunne høre

jeg så et hav man ville prøve
jeg så et hav som var en løve

jeg så et hav som virket mett
jeg så et hav som virket trett

jeg så et hav som ble ekspedert
jeg så et hav som ble frisert

jeg så et hav i mange versjoner
jeg så et hav med mange koner

jeg så et hav som slipte stein
jeg så et hav som elsket regn

jeg så et hav som kastet loss
jeg så et hav som ville slåss

jeg så et hav som sang i kor
jeg så et hav som fjernet spor

jeg så et hav som skulle fø
jeg så et hav som kunne flø

jeg så et hav med skinnende saler
jeg så et hav med store hvaler

jeg så et hav med en inskripsjon
jeg så et hav som drev misjon

jeg så et hav som var uten tro
jeg så et hav som var uten bro

jeg så et hav som ikke maktet
jeg så et hav som var blitt slaktet

jeg så et hav som fryktet seg selv
jeg så et hav som slukte fjell

jeg så et hav som bar en båt
jeg så et hav som var en gråt

jeg så et hav som var blitt tømt
jeg så et hav som var blitt dømt

jeg så et hav man ville lenke
jeg så et hav man ville senke

jeg så et hav som lå i minnet
jeg så et hav man stengte inne

jeg så et hav som lå i et øye
jeg så et hav jeg ville føye
...

14.

I saw a sea that took the veil
I saw a sea that put up a sail

I saw a sea that was so dark
I saw a sea that hid a shark

I saw a sea that had no bridge
I saw a sea that was very rich

I saw a sea that aimed so high
I saw a sea inside an eye

I saw a sea that was a grave
I saw a sea I wanted to save

I saw a sea with many ships
I saw a sea with shivering lips

I saw a sea with a perfect facade
I saw a sea that had become hard

I saw a sea that lost its way
I saw a sea that wanted to stay

I saw a sea that had a dream
I saw a sea that followed the stream

I saw a sea that had turned pale
I saw a sea that was for sale

I saw a sea that feared the water
I saw a sea that feared a slaughter

I saw a sea with many layers
I saw a sea that said its prayers

I saw a sea that wouldn't adjust
I saw a sea I couldn't trust

I saw a sea with many stars
I saw a sea with many scars

I saw a sea that had no port
I saw a sea that went to court

I saw a sea that lit a light
I saw a sea that loved the night

I saw a sea that was full of fright
I saw a sea that was out of sight

I saw a sea that had no name
I saw a sea that was to blame

I saw a sea that was left behind
I saw a sea that was in my mind

I saw a sea that did obey
I saw a sea that had turned grey

I saw a sea that was so cold
I saw a sea I coudn't hold

I saw a sea that wasn't there
I saw a sea I couldn't hear

I saw a sea that was full of wishes
I saw a sea that had no fishes

I saw a sea that tried to behave
I saw a sea that tried to be brave
...

ild et hode

for hode

hvitt

i kjøttet lød

et eple

mellom fingre

gynger barnet

mellom fingre

satmar sol ma

arke re

er det deg der

som går fra sted til

sted tilbake

langs vann li

inn i skjorten

jorden

inn i strengen

jo gå

treng deg inn

i ild og fang

bær stå rak

en vilje trå

bi i tvil

en stein du så

stein den stein

alt er tatt

mal det rødt

det hele

støpt i hode

hånd et eple

arr et skjold

skinn lyse

ringer

knekk en finger

i skriverens hånd

spiss den

blokk den

ned i ord

er det ditt

er det ditt

lår

det blør låret

ikke se

trenger du

kjerren

bare ta den

tare vann

bare ta det

sår

bjelke

fingre

munn salt

mel olje okse

kar kar melk fett

alt er ditt

salt er salt lår

flo skapt av

luft av igg

strykes

trykkes

inn mot bryst

over panne

ned i blikket

rundt og rundt

et lysende øye

det lyser se evr for

mann kvinne

land minne

minne mine bein

er det det

mine barn

bønn bønn

dem inn i tre

bar kjerre

err dem inn

i bryst gress

beid

du neios eios

ei i skinn

i inn i lio

ill i lam

gjør bønnen

mørk

kom

ta hånden

ta dem

ordene

er det mine

det tror jeg

det tror jeg

er gjengeren

i salen

hør eket stegene

vakk vokser ste

det er stol bord

tak gulv vokter

rommene

maler skyggene

større rene

ikke le

blogg

legg hånd på

barnehodet

ring det inn

med hår bryst

gyng det gyng

det går i del

i hoder to

tre så sakte

smeltes det om

til hånd klo

se svikkes

akk te dei nå

i varmt fresende

glass

til steg sko

jakker bukser

alle går

søyle rygg

hva har du gjort

skygge igg

ygg

rygg skygge

skygge egg

egger egg

søvn

ygg ygg

skygge

legge ligg

ligg ligg

bitte bitt

ditt

danke danke

klokke

barn u pie

ste i e u ste i e ie

e lio ill

i o io i ill i illi

illi o iol

ioli

ill

i tve ek il

e irk

et klede

ko or

mo or

o ors seele

erde erde ele

ene

see ste erne

a ar arke

ma a aske

ek el elke

akt am ad e

a sal mene

me sal ene

kor e sla

sle ed a ar

akt me tekel

trer e or

aser sakt e ekt

or olke

skolde dele

salte slaktet

steke ete oser

sakte

orm o okse

lam e akte

slette kald

leter etter

armer lam

dekke kalke

male kle

skalke sote

makte orke

mekle tolke

takle aksle

akte sed

rase storme

skare skred

mare mast

larm kast

kardel elde

sterke stalker

aksle treet

maske serk

kam sko

smed smelte

edle edel

rom stoler

terskel karm

skodde tele

el

dessul dessul

hvor ble det av

hvor ble det av

dessul eplik

u ste ers e

spill ill i lio

ill o lo

o lo

o lo o

lo av

oblebarnet

slo og slo

lolo o blo

o blo

o lo

og leter

rygg etter stein

kar etter vann

dolk etter lam kjøtt

skinn etter sol

etter sol del for alt

er i bod

bare ta ta

alt som sees

slek det til ild

kronegget

gulild

stakk jeg

virkelig

isende finge

i ørene barnet

et lam kom

bønn

ta fingrene

is dem inn

i kulde ull

mal dem fast

i olje egg

hvittet lyst

kalke dem

inn dekke

bjelke

karm dem

fast

i tre bek

vegg

du store sal

hør ekene

langsomme

bi

akk te dei nå

skyggebeinet

sakte se

er det mitt
...

fire a head

for a head

white

in the flesh an apple

heard

between fingers

the child rocked

between fingers

satmar sun ma

arche re

is it you there

walking from here

to there back

by water side

into the shirt

the earth

into the string

yes so

press yourself in

into fire and catch

carry stand straight

your will yes go

falter in doubt

a stone you saw

stone that stone

all is taken

paint it red

every bit

casted in head

hand an apple

scar a shield

shine light

rings

break a finger

in the writing hand

point it

press it

down in word

is it your

is it your

thigh

it bleads the thigh

don't look

you need the

cart

just take it

bot water

just take it

wound

rafter

fingers

mouth salt

flour oil ox

vat vat milk fat

it's all yours

salt is salt thigh

tide made of

air of ay

stroken

pressed

against the chest

over the brow

down in the glance

round and round

a shining eye

it shines look evr to

man woman

land memory

memory my bones

is it really

my children

prayer pray

them into tree

bare cart

err them into

chest grass

ork

you neios eios

ei in skin

in into lio

ill in lamb

make the prayer

dark

come

take the hand

take them

the words

are they mine

I think so

I think so

it's the walker

in the hall

hear the echo the steps

beaut growing steph

it is chair table

ceiling floor guard

the rooms

paint the shadows

bigger pure

don't laugh

blog

lay hand on

the childs head

circle it in

with hair breast

rock it rock

it falls apart

in heads two

three than slowly

melted to

hand claw

look disapp

act jo now

in warm sputtering

glass

to steps shoe

jackets trousers

all are walking

pillar back

what have you done

shadow ack

uck

back shadow

shadow egg

eggs egg

sleep

ick ick

shadow

laying lay

lay lay

bitte bite

yours

danke danke

clock

child u pie

steph in e u steph in e ie

e lio ill

i o io i ill i illi

illi o iol

ioli

ill

in do eck oubt

e urch

a cloth

choi i ier

mo o other

o oth seele

erde erde ele

une

see ste erne

a ar arche

ma ask ashes

ek em age

act am ag e

a psal mene

me psal une

choir sla

swe a a ar

act te ekel

thread to wor

aser slo we echt

wor eople

flay and part

salt and slaughter

steak eat reeks

slowly

snake o ox

lamb e act

cover lime

paint coat

rage storm

crust slide

mare mast

larm gust

kardel age

arch stalker

take the three

mask shift

comb shoe

smith melt

room chairs

thres frame

paint paint

blind soot

tele el

dessul dessul

where did it go

where did it go

dessul eply

u steph ers e

play ill in lio

ill o lo

o lo

o lo o

lo of

oble child

hit and hit

lolo o bloo

o bloo

o lo

a back

search for stone

vat for water

dagger for lamb flesh

light for sun

for sun share since all

is in here

just take take

all which is seen

vloe it to fire

crownegged

yellow

did I

really stick

icing fingers

into the ears child

a lamb come

prayer

take the fingers

ice them into

frost wool

paint them stuck

in oil egg

whitend light

lime them

in cover

rafter

frame them

stuck

in tree pitch

wall

you big hall

hear the echoes

slowly

hold on

act yo selv now

shadow leg

slowly look

is it mine
...

nei sier jeg til barnet

det er ikke slik vi skal se det


nei sier barnet: her skriker man
...

no I tell the child

that's not how we should see it


no the child says: here we scream
...

Jeg skal fortelle deg det eventyret du liker så godt. Det om ilden:Jeg møtte ilden i skogen

ilden så meg og så på

meg med skinnende øyne

den kom nærmere og nærmere

og varmen varmet

fra armene gule

ansiktet rødtden stopper og spør:

blir du med meg inn i skogen

bli med meg gjennom trærne

gjennom gresset

bortover marka, skal jeg

under jorda, sa ilden

med munnen full av bark

og stemmen full av blomster


og jeg slo følge med den videre

gikk ved siden av den i mørket


jeg viser vei, sa ilden
...

I shall tell you the fairy tale you're so fond of. That of the fire:I met the fire in the forest

the fire saw me and looked

at me with blazing eyes

it came closer and closer

and the warmth warmed

from its arms yellow

its face redit stops and asks:

will you come with me into the forest

come with me through the trees

through the grass

across the field, I'll go

under the earth, said the fire

with its mouth full of bark

and its voice full of flowers


and I joined it on its journey

walked beside it in the dark


I'll show the way, said the fire
...

The Best Poem Of Monica Aasprong

barnet sier

jeg ser en flokk bevege seg over himmelen det er fugler og pelsdyr som har bitt og kloret seg fast i hverandre så de blir til en slags sky, tett koblet sammen alle kroppene, til et stort mørke av fjær og pels, klør og nebb. Jeg vet ikke om de klamrer seg til hverandre av skrekk eller kjærlighet, eller om de biter og klorer hverandre av hat. Ingenting er rødt. Alt er svart. Svart som pels. Bær

Monica Aasprong Comments

Monica Aasprong Popularity

Monica Aasprong Popularity

Close
Error Success