Menu
Monday, May 24, 2010

Bu Ş Arki

Bugün bir “ama”dan dinledim bu ş arkı yı ,
Cı lı z bir Manisa çarş ı sı nda
Ruhumun tekliğ inin bariz gölgesi,
Bariz çı plaklı ğ ı önünde..
Bunu hissediliyordum sanki;
Herkesin gözünde
Ama hiçbir ş ey umurunda değ ildi ruhumun
Hem de hiç bir ş ey, bu ş arkı dan baş ka…

O tanrı misafiri dedikleri,
Hücrelerimin ermediğ i
Ellerimin yetiş mediğ i duyguları
Ve o yetiş ememe duygusunu gösterdi bana “ama”
O sesi duyan da ben değ ildim ama..
Nası l mı ?
Verdi parmakları nı melodilerin karmakarı ş ı k buğ usuna
Topladı hepsini pazı lları bir araya getirdi
Bir maestro edası nda…
Ve tüm toplanmı ş bu ses buğ usu
Yitip gitti kulağ ı mda
Ve bana “eyvallah” demek kaldı
Cı lı z bir Manisa çarş ı sı nda…
Mustafa BALTACI
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS

If You Forget Me

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

1/20/2021 8:23:58 PM # 1.0.0.407