Explore Poems GO!

Engjëlli dallohet nga pendët (Albanian)

(Për prindërit e mi, që kanë shkuar, që s'janë më)

Në thellësirat e intimiteteve të mia shfaqen
skelete
dhe e gjith memoria ime e qelqët dridhet.

Në fund të heshtjes për të dëgjuar shiun e
vitit që shkoi
se si ai diktonte pëshpëritje
— Telegrami i tij i pakuptueshem:

Një grup engjëjsh të trishtuar
Read More

READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS OF THE POEM

If You Forget Me