Tomorrow Poems: 149 / 500

From Cell Nine

Rating: 3.0

Mula Sa Selda Nuwebe

hindi hubad ngayong gabi
itong pader na itim.
nagbihis bigla ng munting bituin,
nang butasin ng iyong titig
ang lamig ng kongkreto—
sige, kukuskusin ko ng mata ang siwang
na para bang amuleto,

bukas, bukas,
mahuhusto dito
ang humuhulagpos tang mundo.

From Cell Nine

it is not bare tonight,
this black wall.
it suddenly wore a tiny star,
when you stared a hole
on the cold concrete—
all right, i shall rub the crack with the eye
as if it were some amulet.

tomorrow, tomorrow,
our world struggling to be free
will pull through here.

READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS OF THE POEM
Shakira Nandini 18 July 2021

Ay isang nakasisiglang tula. gusto ko

0 0 Reply