Aleksander Stavre Drenova

Albania
Aleksander Stavre Drenova
Albania
Explore Poems GO!

Hymni I Flamurit

Rating: 3.3
Rreth flamurit të përbashkuar,
me një dëshirë e një qëllim.
Të gjithë atje duke u betuar,
të lidhim besën për shpëtim.
Prej lufte veç ai largohet,
që është lindur tradhëtor.
Kush është burrë nuk frikohet,
por vdes, por vdes si një dëshmor.
Në dorë armët do t'i mbajmë,
të mbrojmë atdheun në çdo kënd.
Të drejtat tona ne s'i ndajmë,
këtu armiqtë s'kanë vend.
Prej lufte veç ai largohet,
që është lindur tradhëtor.
Kush është burrë nuk frikohet,
por vdes, por vdes si një dëshmor.
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

4/18/2021 7:59:55 PM # 1.0.0.559