Paiva Nkosinathi


Inkosi Nomlobobokazi Wayo - Poem by Paiva Nkosinathi

Inkosi Nomlobokazi Wayo

Inhliziyo yami iyachichima ngendaba enhle,
Igama engilicambe ngeNkosi.
Ulwimi lwami lulusiba luloba ngokushesha.
Umuhle kunabantwana babantu,
Ubuhle buthululelwe ezindebeni zakho.
Ngakho-ke uNkulunkulu ukubusisile kuze kube phakade.

Bophela inkemba yakho okhalwani wena qhawe,
Kube ngukuphakama kwakho nobukhosi bakho.
Hlahlameleka ebukhosini bakho,
Uqhubeke ngeqiniso, uqhubeke nokulunga, uqhubeke nangothando.
Isandla sakho sokunene siyakufundisa ngezinto ezisabekayo.

Imicibisholo yakho ibukhali,
Izizwe ziyawa phansi kwakho,
Isihlalo sakho sobukhosi singunaphakade,
Intonga yobuqotho, iyintonga yombusi wakho.
Ukuthandile ukulunga wakuzonda okubi,
Ngakho-ke uNkulunkulu ukugqcobile ngamafutha enjabulo.

Amadodana namadodakazi akho ayakuba sesikhundleni esikhulu,
Uyakwabela abe yizikhulu zomhlaba wonke.
Igama lakho uyakulenza likhunjulwe ezizukulwaneni zonke.
Izizwe ziyakukuphakamisa kuze kube phakade, njengoba zikuphakamisa nanamuhluhla.
Uyakuba yimqaba yomhlaba wonke, njengoba uyiyo nanamuhla.

Izizwe ziyakushaya izandla, zihlokome ngezwi lokuhalalisa.
Zonke izizwe ziyakuhuba izwi, ziyakukhothama,
Zibize igama lakho nobukhosi bakho,
Ngokuba wena ungubaba wazo futhi uyesabeka.

by Paiva Nkosinathi Vilaneulo

Topic(s) of this poem: poem

Form: Imagery


Comments about Inkosi Nomlobobokazi Wayo by Paiva Nkosinathi

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, April 4, 2016Famous Poems

 1. Still I Rise
  Maya Angelou
 2. The Road Not Taken
  Robert Frost
 3. If You Forget Me
  Pablo Neruda
 4. Dreams
  Langston Hughes
 5. Annabel Lee
  Edgar Allan Poe
 6. Stopping By Woods On A Snowy Evening
  Robert Frost
 7. If
  Rudyard Kipling
 8. Do Not Stand At My Grave And Weep
  Mary Elizabeth Frye
 9. I Do Not Love You Except Because I Love You
  Pablo Neruda
 10. Television
  Roald Dahl
[Report Error]