cris sison

North Road Daro Dumaguete City, Philippines
cris sison
North Road Daro Dumaguete City, Philippines
Explore Poems GO!

Kaibigan...(Handog Ko Sayo' Leilani)

Kaibigan, di man masabi
ng aking mga labi
ang mga salitang sayo'y gumagalak,
kaya ang puso'y busilak
na sa iyo'y labis nagpapasalamat
sa pagiging kaibigang tapat;
ako'y labis na humahanga
sa puso mong kaaya-kaya
na sa akin ay umunawa
sa kabila ng aking ginawa.
Read More
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

6/14/2021 10:39:19 PM # 1.0.0.623