Anele TheAfrikanSon kaMthethungqongqo Potelwa

Rookie - 0 Points (1992 March 03 / South Africa (eDutywa, Mfenguland, staying in Cape Town))

Lento Kunje Namhla - Poem by Anele TheAfrikanSon kaMthethungqongqo Potelwa

Kungezixhiba zixhokonx'intliziyo
Kungegaz'elimnyama liphala
phakathi kuzizigxala zithongoza
Yiyo lento namhlanje kunje

Kunganyembezi zigxiz'emagxeni Aph'ubomi bomntu butshabalala
Kungemikhuthuka ixhaphaz'izizalwane
Aph'intsana zashiywa zisil'udabi lwentlupheko

Yiyo lento kunje namhlanje
Uthando ingumnqa ukungaziwa
Agxwal'emswaneni amaqili
Ukushiy'imilwelw'entsund'emizini
Zi nyamezel'izizalwane kwezo ntsizi

Yiyo lento kukrwada kunje namhlanje
Ingqond'iswelekile zizilonda
Sizwe sonke sihleli kulo eli qokola
Yingqokelela yezithong'eziswel'ubuntu
Namhla kubolile siyakhalaza

Amabhung'ambomb'onke
ngobuninz'athwaxwa lul'ukhamqo
kusisidima siswel'uthozamo
Kuyinzolo iswel'isithozelo
Yiyo lonto sicul'eligwijo namhle

Ewe!
Yiyo lonto kunje namhlanje
Ingcambu zaphaphatheka kulomimoya
Aswel'amandl'amaxhego ngeba ayalungisa
Kub'intsana zabo zehlulekile
Nezo zizukulwana sele zibhubhile


Comments about Lento Kunje Namhla by Anele TheAfrikanSon kaMthethungqongqo Potelwa

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Saturday, May 26, 2012[Report Error]