Ferdinand L Quintos

Rookie - 10 Points (October 18,1942 / Bayambang, Pangasinan, Philippines)

Pangasinan (Sakey A Lugay) - Poem by Ferdinand L Quintos

Pan-aasinan nen panaon ya inmuna,
..malaem ed yaman-dayat tan arum ni ‘ra
..ya makana’n tagano na laman da’y lapag
..ya too’d sakop to tan arum ni ya dapag.
Anduyan da’y mabayani’n manangilaban
..na dayew tan kareenan tan kawayangan,
..di Urduja, Malong, Palaris, tan dakel ni,
..kontra ed saray dayo’n malamang, malasi.
Natan, sakey la’d saray maaliguas ya luyag
..ed tibukel ya Filipinas tan nibabawag
..ya maong a panayaman, pangiletnegan
..na pamilya, tan lugar ya panpoonanan.
Genap la’n mataluna’d dakel ya aspeto,
..obras publicas, educasion, tan turismo,
..industria, agrikultura, tan kadalanan,
..economia, comercio, tan abig-laman.
Anggapo la ngali lugar ya ag nasabi,
..manbiahe man anto’n oras, agew o labi,
..dalan aspaltado o sementado lanti,
..bilunget naandi ed silew de kuryente.
Say sakit ag la masyado’n pakapagaan,
..tambalan asingger, iner ma’y kawalaan,
..arum ni ed saray regionalal tan provincial,
..wala’y ondarakel ya district hospital.
Istoryaen so komersio tan say negosyo,
..wala la’y dakel, maliket la ‘ray totoo,
..dinmakel so trabaho, bilay inmasenso,
..kaha’y bahley naaruman para’d servicio.
No educasion, ag natalo’y luyag natan,
..dakel la’y universidad tan escuelaan,
..completo so napanpilian ira’n kurso,
..singa medical, comercio, ono tekniko.
Agamoran a amin ya ed panamegley
..na apalabas laut la'd peles ya uley,
..kipapasen ed luyag, pinaaliguas da,
..pian napasimbalo’y bilay na totoo dia.
Nanengneng, arapen na luyag malinew la,
..masalindak to’n kurang, aga la nabaya,
..balet kaukula’y andi-tunda ya kimey,
..ta sukata’y aliguas lawas manatagey.

(Insulat nen 2011, koma-432 na inkiletneg
na Pangasinan bilang sakey a luyag na
Pilipinas.)


Comments about Pangasinan (Sakey A Lugay) by Ferdinand L Quintos

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Saturday, August 10, 2013

Poem Edited: Tuesday, August 27, 2013


Famous Poems

 1. Still I Rise
  Maya Angelou
 2. The Road Not Taken
  Robert Frost
 3. If You Forget Me
  Pablo Neruda
 4. Dreams
  Langston Hughes
 5. Annabel Lee
  Edgar Allan Poe
 6. Stopping By Woods On A Snowy Evening
  Robert Frost
 7. If
  Rudyard Kipling
 8. Do Not Stand At My Grave And Weep
  Mary Elizabeth Frye
 9. I Do Not Love You Except Because I Love You
  Pablo Neruda
 10. Television
  Roald Dahl
[Report Error]