ଆଜିର ରବି Today's Sun Poem by Gajanan Mishra

Gajanan Mishra

Tikapali, Patnagarh, Balangir, Odisha, India now at Tapobana, Titilagarh, Odisha, India
Tikapali, Patnagarh, Balangir, Odisha, India now at Tapobana, Titilagarh, Odisha, India

ଆଜିର ରବି Today's Sun

Rating: 5.0

କଥା ଭେଦିଲେ
ଗଜାନନ ମିଶ୍ର

କାହାକୁ ଭେଦିବ କୋଉଟା କେତେ!
କେମିତି ଜାଣିବା ଏଇଠି ସତେ!

ଜାଣିବାବେଳକୁ ନ ଥିବା ଆଉ।
ତୁଚ୍ଛାକୁ ଆଉ କରୁଛି କି କାଉ
ରାଉ ରାଉ ଏଇ ସକାଳୁ!

କହୁଛି କିଏ ବଢା ଭାଉ
କଷ୍ଟସିନା ଉଠିବା ଉପରକୁ
ଉଠିଲେ ଥରେ ପାଇଯିବା ଯେ ସତ୍ଯକୁ ।

ସତ୍ୟର ସମୟ ସତ୍ୟର ଜୀବନ
ସତ୍ୟରେ ଧରିଛି ତାରା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର
ଏଇଠି ଏଇମିତି ଏଇ ଆକାଶ।

ଆକାଶରେ କେତେ ମାଟିର ଫୁଲ
କେତେ ରଙ୍ଗ କେତେ ବାସ ଅମୂଲମୂଲ
ନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ଶତ୍ରୁପଲ!

ଶତ୍ରୁ କିଏରେ ମିତ୍ର କିଏ
କଥା ଭେଦିଲେ ସମାନ ସଭେ।

ଭେଦେଇବାକୁ ଅଛି ଟି କବି
ମନେରଖରେ, ଅସ୍ତ ହେବ ନି ଆଜିର ରବି।

ତପୋବନ, ଟିଟିଲାଗଡ, ବଲାଙ୍ଗିର
12/4/2019

Thursday, April 11, 2019
Topic(s) of this poem: poetry,sun
COMMENTS OF THE POEM
Gajanan Mishra 11 April 2019

The poet is more powerful than the sun, and poetry is there to gives light for all days to come.

0 0 Reply

Do Not Stand At My Grave And Weep

Gajanan Mishra

Tikapali, Patnagarh, Balangir, Odisha, India now at Tapobana, Titilagarh, Odisha, India
Tikapali, Patnagarh, Balangir, Odisha, India now at Tapobana, Titilagarh, Odisha, India
BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success