Unya Sa Pagkapalong Sa Gugma Poem by HAZEL Calumarde

Unya Sa Pagkapalong Sa Gugma

Rating: 2.7


unsa man gyud diay?
daw sa wala na gyu'y paglaom

nagkid-up kid-op na usab
bisan giunsa ko na pag-ayom
bisan giilisan ko na ang pabilo
apan daw sa napuno na ang pailob

sa dili madugay
mahanaw na kadtong kahayag
ang kahayag nga gapabilin
dinhi sulod sa akong kasing kasing

ug gani bisan
ang nag-inusarang pungango
nga gahupot sa bunga
karon mibana na tungod
sa imong wala pagpakabana

apan pasaligan ko ikaw
nga dili mausab ang panglantaw
bisan unya sa kangitngit
dinhi sulod sa akong dughan

ikaw akong gunitan
dili gyud buhian
bisan wala na ang pungango
ikaw ang higugmaon ko

COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success