Usikan Man Ang Mga Pulong Poem by HAZEL Calumarde

Usikan Man Ang Mga Pulong

Rating: 3.0


buot kong usikan ang mga pulong

buot kong ikaligo
kadtong giingon nilang kaulaw

ug hugbon ang kaugalingon
sa ilang singgit biay-biay

wala kana tanan kanako,
dili kana igo muhupay
sa kaalimuot sa akong huna-huna
ug muhulip sa nawala kong paglaom

kataw-anan ba?

ug mao man gani, unya unsa?

masabtan mo ba ako?

tingali muapil ka nila

tingali usa ka salamin
nga mututok kanako
ug dili mamilok sa paglantaw

sa gahagkot kong mga garay
ug ikaw na ang unang mupalayo
haron talikdan ang akong
huna-hunang hubo, nag-agulo.

sige padayon
wala nay makapugong kanako
sa pag-usik-usik ning mga pulong.

COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success