Rajendra Shukla

(12 October 1942 - / Junagadh, Gujarat / India)

Rajendra Shukla Poems

1. Shabd Ramaroti Che 7/2/2012
2. Sabadasrsti Ante 7/2/2012
3. Vriksha 7/2/2012
4. Prarabdha Mimansa 7/2/2012
5. Pagalam Kunkumajharatam 7/2/2012
6. Niskramana 7/2/2012
7. Trnankurani Dhar Par 7/2/2012
8. Tadakar Chum Hum 7/2/2012
9. Ceta Machandara! 7/2/2012
10. Ghazal - 1 7/2/2012
11. Ghazal - 2 7/2/2012
12. Ghazal - 3 7/2/2012
13. Ghazal - 4 7/2/2012
14. Ghazal - 5 7/2/2012
15. Khanderana Ekanta 7/2/2012
16. Kidi Sami Ksano 7/2/2012
17. Pariprashna 7/2/2012
18. Akhri Velanum 7/2/2012
19. Hajo Hatha Kartal 7/2/2012
20. Sher 7/2/2012
21. Urdhvamula 7/2/2012
22. Aisa Tratak 7/2/2012
23. Chum 7/2/2012
24. Shabd 7/2/2012

Comments about Rajendra Shukla

  • Happo (9/18/2019 3:53:00 AM)

    9785054048

    0 person liked.
    0 person did not like.
Best Poem of Rajendra Shukla
[Report Error]