senzokhaya umhayi

Rookie - 0 Points [senzokhaya umhayi] (1991/07/30 / Mtubatuba)

senzokhaya umhayi Poems

41. Zibodwe Zayekwa 9/19/2013
42. Imizwa 11/19/2013
43. Ngisenguye Owakho 9/19/2013
44. Dear Voicemail 9/19/2013
45. Sithandwa Sami Sokuqala 9/15/2014
46. Ngizokulinda Ubuye 9/15/2014
47. Engimthadayo 9/15/2014
48. Hamba Langa Shona Nothando Lami 4/20/2013
49. Thula Moya Wami 9/19/2013
50. Umhayele Izinkondlo Ezimnandi 9/15/2014
51. Ntokazi Yakwazulu 9/19/2013

Comments about senzokhaya umhayi

  • Gugu Marcia Masina Gugu Marcia Masina (12/2/2015 1:10:00 AM)

    grt poems indeed keep it up

    1 person liked.
    0 person did not like.
  • Mongameli Mazongolo Mongameli Mazongolo (5/11/2014 8:05:00 AM)

    ola nkunzi yam. ngiyawubona umsebenzi wakho muhle kakhulu. qhubekela phambili mdoda. big up!

Best Poem of senzokhaya umhayi

Ntokazi Yakwazulu

Ntokazi yakwazulu

Angizidele amathambo ngithathe lelithuba,
Ngicele izwi kuMdali ngihaye nganasi isimomondiya,
Esihle esisho ngezinwele ezingathi ezasendiya,
Umadlula uphenduke, uzwi limzwilili,
Ubuhle bendalo naye ebe wadalwa wabekwa emazweni nguMdali.

Ngisho intombi yakwaZulu,

Smomondiya sakwaZulu,
Wena muntu wasemazweni,
Ezigodini zakwa Zulu lena komama ongemama,
Kamhlaba uyalingana lena kwandaba zabantu,
Ngisho wena nduku enhle egawulwa ngamazw' amnandi,
Wena manzam' toti angaphuzwa izishimane,
Nami nje sengizidel' amathambo ...

Read the full of Ntokazi Yakwazulu

Leyomini

Lashon' ilanga layozilahla kunina,
Yafik' imini yezinyembezi
Imin' yezinhlupheko,
Imini yobumnyam' ebalekis ukukhanya,
Ngenhliziyo yami ngiyabalisa,
Ukuhlupheka kwami kuningi ngikubala kudlul' iminwe,
Kungcon nal' ilanga lizilahla kunina,
Mina ngiwumtshing' ubethwa ubani anginabani,
Ukubalis' nezinyembez' ikhon' okubusi impilo yami,

[Report Error]