THOKOZANI MAGAGULA


THOKOZANI MAGAGULA Poems

1. Thula Thula 2/14/2012
2. I Am A Dreamer 2/14/2012
3. When Your World Came To An End 3/19/2014
4. Is This What They Call Love? 3/24/2014
5. Bonke Bayizinja 3/27/2014
6. Ngiqala Ukukubona (Love At First Sight) 4/17/2014
7. Inkondlo Encane 4/17/2014
8. Soshela Kanjani Emazweni 4/17/2014
9. I See You Crying 6/21/2014
10. Ngiyesaba (Iam Scared) 6/21/2014
11. Simphiwe 6/21/2014
12. Rip Kedisalatse's Dad 6/24/2014
13. Buphi Ubuntu Lapho 3/27/2014
14. Inkumbulo 2/14/2012
15. Khumbule Ekhaya 3/24/2014
16. Lala Ngokuthula 2/14/2012
17. Umuhle Ngampela Yazi 2/12/2012
Best Poem of THOKOZANI MAGAGULA

Umuhle Ngampela Yazi

Umuhle ngampela yazi
bengithi ngithatha amashansi
kodwa manje ngiyabona ngikuphiwe ngabaphansi
omagagula bafuna umfazi
ngikushele sengvele ngazi
ngiyibhale izolo kwavela kwehle izinyembezi
njengomfula wasewembezi,
phela sengafa ngibulawa usizi
ukujula kwenhliziyo yami akusasizi

umuhle ngampela yazi
umuhle ngampela yazi,
ungenza ngikhale ngingashayiwe
ungenza ngitshele abantu ukuthi ngithanda nawe ngingabuziwe
phelisa uyangkhalisa,
umuhle ngampela yazi

Read the full of Umuhle Ngampela Yazi

Inkumbulo

Nasi isikhathi
Angazi noma usidliwe inhlwathi
Sonke isikathi
Noma kune phathi kuvele
kwehle izihlathi
ngihlushwa yinkumbulo
kuvele kuphele nenjabulo
izinyembezi zigcwale amehlo
Sengiyafisa ukuthi izikhathi zingbuyela emumva kubese Mandulo

[Report Error]