Tribhuvandas Luhar

[Sundaram] (22 March 1908 – 13 January 1991 / Miyamatar, Bharuch, Gujarat / India)

Tribhuvandas Luhar Poems

1. Mari Bansimam 7/2/2012
2. Namum Tane, Paththarane? 7/2/2012
3. Dariyane Tira Eka Retini Otali 7/2/2012
4. Ben Bethi Gokhamam 7/2/2012
5. Hum Cahum Chum 7/2/2012
6. Eka Savare Avi 7/2/2012
7. Tum Hradaye Vasanari 7/2/2012
8. Malyam Virahana Aneka Kaparam Dino 7/2/2012

Comments about Tribhuvandas Luhar

There is no comment submitted by members..
[Report Error]