Vincent Masango


Vincent Masango Poems

1. Noluthando 10/9/2012
2. Thatha Magqabhagqabha 10/9/2012
3. Amehlo Asethe Njo 10/9/2012

Comments about Vincent Masango

There is no comment submitted by members..
Best Poem of Vincent Masango

Thatha Magqabhagqabha

Thatha magqabhagqabha
Nyoni enagadlelwa nyama, kanti ezinye
Ziyosiwa zizalela amaphuphu,
Ngikuthanda usugcogcoma
Ezimbalini nasezimbizeni zodwana

Ngisho kuwe mfundo,
Usubancelisa ngombele wakho wolwazi
Eduze nasekudeni
Ngisho umhlaba wonke imbala

Ngawe kuhlangana izizwe,
Ngawe sigqekeza izingidi zokunyeza,
Uthatha umfokazana umenze umfokazi
, Uthatha usapho lukaNtu uluweze
Ngale komfula wolwazi

Thatha magqabhagqabha
Nyoni engadlelwa nyama


Ibhalwe nguVincent Masango

Read the full of Thatha Magqabhagqabha
[Report Error]