Ronjoy Brahma

Veteran Poet - 4,246 Points (2 November 1994 / Roumari/Amteka/Bongaigaon (Now Chirang) /Assam/India)

जिउनि दाइरियाव,2013


2013/03/22- 2013/03/24
ग'वालफारा,
38थि जथुम्मा बोसोरारि
थान्दै महरै...
दु ब्रह्म दो दै आफाद;
दिनान्द शान्ति आश्रम
दरंगिरि, घुदनै;

फुंनि गुसु बारनि बिलिरनायाव
गोजाव फैदोँ मन्दिरनि आर'ज मेथाइया
गोसो गोजोनग्लायना सिरियै
रायदाय हरो आं अबंखौ
सानजा फैसालियाव मिनिस्लुनाय
खुलुम हरदोँ आं जोँमाखौ।
देहायाव गुसु बिलिरनाय बारा
मोसाग्लाङो आंनि मेगनाव।

फुंनि यज्ञखौ फोजोबनानै
गोसो रंजानायजोँ बेरायग्लाङो
सोमखोर महर लानाय लबरनि
गोथां बिलाइजोँ साग्लोबनाय बिफांआ
उन्दै दखरसे साग्लोबदोँ हाजोखौ,
समायना समायना गसंनाय
सोमखोर बागानाव नायग्लाङो सावगारिखौ
समनि दिन्थिखौ फोथांनो
मिनिस्लु साजायो महरै सावगारि।

गोरबोआव गोदान
मिथिँगानि महरा
बादिँग्लायदोँ थाथिरै गोसोआ
मेलनि सेर सेर
बेरायग्लांदोँ रंजानायजोँ;
थिला हाजोनि अन्थाइ थाफा
बोयो गोसोखौ मानोबा
सावगारिनि जथाय साजायो।

गोबां गोरबोआव एवथुयो-
बेरायग्लांनो साजायो गावखौ,
फुंनि जागायनायनिफ्राय आरो
यज्ञनि मेलखौ फोजोबो।
सोमखोर हाजोनि थिखिनि
गाखोना नायो हाजोनि सारि
गोरबोआव बेयो दिनै गोदान
नायहरो फैलाव हादाबखौ।
2013/07/04
कक्राझार, (रेलष्टेसन)
हब्रादोँ आं लोगोसे
मिथिनाय गैया गांहाब उखैहाब
बर'लेण्ड मुंखौ लानानै
आरो
आलादा रायजो थिनानै।
गोसा सान्दुंआ नायसोमदोँ
जिरि जिरि बोहैदोँ निजोरा
गुसु गोगो सोलेराव।
(बासष्टेसन)
जुब जुब अखाया लुफावो
देहाखौ सिग्लाब होयो
थोँनै आथिँजोँ आवगायो आं
होंगो दोँगो गाड़िनि सिँआव एब्रेयो।
नायहरो आं खोरखिजोँ
समायना नुयो मोसानाय अखानि
लोगोआव बिफां-लाइफांनि
बायदेमलाय-सिदेमलाय बारजोँ
मेँनाय गैयै मोसाग्लांनाय।
2013/11/07
गामि,
गोरबोआव दिनै नेनानै दं
हमथा हायै मोनसे
रंजानायनि बोथोर आरो सानखौ
सिरि सिरि एवथुयो
फैगोन बियो फैगोन होननानै।
2013/11/16
कलेज, (बंङाइगाव)
गुसु बारा बोहैयो सेर सेर
गोरबोआव बिलिरो स्राय।
उरायबाय फिरफिलाया समायनायै
मोसाग्लां मोसाग्लां...
मेथाइ रिँदोँ खोमायाव,
गोरबोआव बेयो बासा नागिरो लुनो
गोसो होसोमदोँ खोमायाव सोनो।
~
गोरबोआव घौ जाखांदोँ
मोसाग्लांनायनि सेर सेर रंजानो
आखाय खबै खबै लोरो सोमावदोँ
बाज्ल'यो एसे देहाया आंनि।

Submitted: Wednesday, November 26, 2014
Edited: Wednesday, November 26, 2014

Topic of this poem: LifeRead this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?

Comments about this poem (जिउनि दाइरियाव,2013 by Ronjoy Brahma )

Enter the verification code :

There is no comment submitted by members..

Trending Poets

Trending Poems

 1. If You Forget Me, Pablo Neruda
 2. Daffodils, William Wordsworth
 3. Stopping by Woods on a Snowy Evening, Robert Frost
 4. The Road Not Taken, Robert Frost
 5. Still I Rise, Maya Angelou
 6. A Smile To Remember, Charles Bukowski
 7. A Dream Within A Dream, Edgar Allan Poe
 8. If, Rudyard Kipling
 9. A Character, William Wordsworth
 10. Phenomenal Woman, Maya Angelou

Poem of the Day

poet Henry David Thoreau

Whate'er we leave to God, God does,
And blesses us;
The work we choose should be our own,
God leaves alone.

If with light head erect I sing,
...... Read complete »

   

Member Poem

New Poems

 1. Oranges, Emmanuel George Cefai
 2. Emperor Of Clouds, Emmanuel George Cefai
 3. The sequitur, Emmanuel George Cefai
 4. Guitars Whose Chords Move, Emmanuel George Cefai
 5. The Missing Man of Indian English Poetry.., Bijay Kant Dubey
 6. The waters closed, Emmanuel George Cefai
 7. The whirr of wings, Fluttering., Emmanuel George Cefai
 8. Copper And Zinc, Emmanuel George Cefai
 9. Vase of Love, Rusty Gouveia
 10. Night In A Zinc Garb, Emmanuel George Cefai
[Hata Bildir]