Stefan Raab


Wadde Hadde Dudde Da

Stefan Raab
Wadde hadde dudde da

Wadde hadde dudde da
Wadde hadde dudde da
Wadde hadde dudde da
Wadde hadde dudde da
Hadder da wat glatt oder
hadder da wat haar da
Hadder da wat wat sonstkeiner hat oder hadder dat
auf dat dat wadder da hat
Dat wadder da da hat dat
hadder nu ma da
Dabei war ja gar nich klar dat
dat dat da war
Wat dat war dat war unklar
Und darum sammer dommabidde Wadde hadde dudde da

Chorus:
I am so curious i just wannaknow whadde you there have
I am so curious i just wannaknow whadde you there have
Wadde hadde dudde da
Wadde hadde dudde da
Wadde hadde dudde da
Wadde hadde dudde da

A ha Wadde hadde dudde da
Wadde dudde da da hat hatich schon vor nem Jahr
Ne ne dat war weder dat datoder dat da
Wie dat dat wat war ich
dachte dat dat dat war
Wat dat da war dat is noch
immer nich klar
Und ob dat matt, glatt, platt,
satt oder wat auch immer war
Dat dat wat war und wenn
wat dat da war
Bidde bidde sammer dommawadde hadde dudde da

I am so curious i just wannaknow whadde you there have
I am so curious i just wannaknow whadde you there have
Wadde hadde dudde da
Wadde hadde dudde da
Wadde hadde dudde da
Wadde hadde dudde da

 

Comments about Stefan Raab

Click here to write your comments about Stefan Raab

There is no comment submitted by members..

[Hata Bildir]