Johan Ludvig Runeberg

Johan Ludvig Runeberg

Jakobstad
Johan Ludvig Runeberg
Jakobstad
Explore Poets GO!
Rating: 4.33
Popularity
Biography
Johan Ludvig Runeberg was a Finnish poet, and is the national poet of Finland. He wrote in the Swedish language.

Runeberg studied first in the cities of Vaasa and Oulu, later on at the Imperial Academy of Turku, where he befriended Johan Vilhelm Snellman and Zacharias Topelius. His studies concentrated mainly on the classical languages of Latin ...
Popular Poems
1.
Finnish National Anthem
Oi maamme Suomi, synnyinmaa!
Soi, sana kultainen!
Ei laaksoa ei kukkulaa,
Ei vettä, rantaa rakkaampaa,
...
2.
Konungen
Och konung Gustaf Adolf
Stod upp uti sin sal,
Bröt af sin långa tystnad,
Tog ljud och höll ett tal.
...
3.
De Två Dragonerne
Stål så hette en, den andra
Gick i fält med namnet Lod;
Båda liknade hvarandra
Så i kraft som mod.
...
4.
N:O Femton Stolt
Den sköna dagen på Lappos fält
Var ändad, och segerglad
Red Döbeln fram, där hans här sig ställt,
Längs hela dess stolta rad.
...
5.
Främlingens Syn
Hvems är palatset, som jag for förbi
I kvällens mörker nyss? Hvem bor däri?
Så graflikt hemskt det stannat i mitt minne:
Det höjde sig så stolt bland nejdens hus,
...

Comments

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

5/7/2021 6:43:51 AM # 1.0.0.576