Máire Mhac an tSaoi

Máire Mhac an tSaoi Poems

Le coinnle na n-aingeal tá an spéir amuigh breactha,
Tá fiacail an tseaca sa ghaoith on gcnoc,
Adaigh an tine is téir chun an leapan,
Luífidh Mac Dé ins an tigh seo anocht.

Fágaig' an doras ar leathadh ina coinne,
An mhaighdean a thiocfaidh is a naí ar a hucht,
Deonaigh scíth an bhóthair a ligint, a Mhuire,
Luíodh Mac Dé ins an tigh seo anocht.

Bhí soilse ar lasadh i dtigh sin na haiochta,
Cóiriú gan caoile, bia aguis deoch,
Do cheannaithe olla, do cheannaithe síoda,
Ach luífidh Mac Dé ins an tigh seo anocht.
...

Anso, an ea, 'athair, a thosnaigh sé?
Gur dhein strainséirí dínn dá chéile?
Anso, and ea?

Fastaím a shílis riamh dár mórchuid cainte -
Fiú nuair aontaíomar leat:

Oidhrí ar eachtra nár aithin bolaith an phúdair
Ná na heagla,
Nár chaith riamh ruchar feirge
Is is lú ná san
A sheas . . .

D'éalaíomar uait thar Pháil na Gaelainne isteach;
B'shin terre guerre ba linn fhéin,
Is chuaigh sé de mhianach an Olltaigh
Ionatsa
Ár lorg a rianadh,
Ár dtabhairt chun tíríochais -
Civilitie Spenser
D'oibrigh irtsa a chluain.

Leanamarna treabhchas na máthar:
Kranz barrghaoitheach na Mumhan;
Ba tusa san seanabhroc stróinsithe,
Scheamhaíl ort ag paca spáinnéar.

Le haois ghnáthaoímar a chéile thar n-ais;
D'fhoghlaimís carthain,
Ach b'éigean fós siúl go haireach;
Do mheabhair agues th'acfainn chirt
Níor thaithigh cúl scéithe;
Comhaos mé féin is an stat,
Is níor chun do thola do cheachtar.

Óigfhear in easnamh, anaithnid, thú, 'athair,
San àit seo -
Ceileann neamart is tuathal an eochair ar m'intinn -
Ach an seanóir a charas le grà duaisiúl,
Cloisim a thuin aduaidh:
An cuimhin leat an t-aitheasc a thugais
Nuair nà raibh faiseanta fós?
Mar seo do ràidhis é:

I see no cause for rejoicing
That Irishmen once again
Are killing other Irishmen
On the streets of Belfast!
...

Ceannaín mogallach milis mar sméar -
A mhaicín iasachta, a chuid den tsaol,
Dé do bheathasa is neadaigh im chroí
Dé do bheathasa fé fhrathacha an tí,
A réilthín maidine tháinig i gcéin.

Is maith folaíocht isteach!
Féach mo bhullán beag d'fhear;
Sáraigh sa doras é nó ceap
I dtubán - chomh folláin le breac
Gabhaimse orm! Is gach ball fé rath,
An áilleacht mar bharr ar an neart -

Do thugais ón bhfómhar do dhath
Is ón rós crón. Is deas
Gach buí óna chóngas leat.
Féach, a Chonchúir, ár mac,
Ní mar beartaíodh ach mar cheap
Na cumhachta in airde é 'theacht.

Tair go dtím bachlainn, a chircín eornan,
Tá an lampa ar lasadh is an oíche ag tórmach,
Tá an mada rua ag siúl an bóthar,
Nár sheola aon chat mara ag snapadh é id threosa,
Nuair gur tú coinneal an teaghlaigh ar choinnleoirín óir duit.

Id shuan duit fém borlach
Is fál umat mo ghean -
Ar do chamachuaird má sea
Fuar agam bheith dhed bhrath.

Cén chosaint a bhéarfair leat?
Artha? Leabharúin? Nó geas?
‘Ná taobhaigh choíche an geal,'
Paidir do chine le ceart.

Ar nós gach máthar seal
Deinim mo mhachnamh thart
Is le linn an mheabhruithe
Siúd spíonóig mhaide id ghlaic!
Taibhrítear dom go pras
An luan láich os do chneas
I leith is gur chugham a bheadh,
Garsúinín Eamhna, Cú na gCleas!
...

do Susie Iremonger
Comhthalán daoine críonna!
Léithe in aimhréití ar bhaitheas!
Droinn agus dathacha! Maoile!
Roic agus múchadh súl!
Scáil a n-óige ó aithne -
Foghlaim na dáimhe seo an bás.

Ach age bun altórach
San áit ar leagadh an chomhra
Tithe gloine an bhróin!
Raidhse dhathanna an Earraigh!
Gorm, buí agus rós!

Tá na driféaracha ag gol -
Éamh mar mheanaithe i gcroí -
Ach ins na fraitheacha in airde
Cloisim cloigín a gáire
Airgeadtha agus álainn.

Baineann seanaois le coiteann;
Roghnaigh sise a mhalairt.
...

With candles of angels the sky is now dappled,
The frost on the wind from the hills has a bite,
Kindle the fire and go to your slumber,
Jesus will lie in this household tonight.
...

Here, father, is this where it started?
Here we became strangers to each other?
Was it here?
...

Blackberry sweet your little clustered head,
My little stranger son, my share of life,
Welcome here, and settle in my heart.
...

for Susie Iremonger
What an assembly of the old!
Of tangled grey hair!
Of stooped backs and rheumatism!
...

I arrange my memory in readiness for the grave,
Put spices in her shroud and silver coins;
The snow is still on the cemetery ridge;
I lie down beside the body on my bed.
...

Cóirím mo chuimhne chun dulta dhi 'on chré,
Fillim spíosraí san eisléine léi agus airgead cúrsach;
Tá sneachta fós ar ithir na cille,
Sinim le hais an choirp ar mo leabaidh.
...

Máire Mhac an tSaoi Biography

Máire Mhac an tSaoi was born in Dublin in 1922. Her father, Seán MacEntee, a native of Belfast, was a prominent politician who had served in the 1916 rising against British rule in Ireland. Her mother was a teacher and scholar. Her uncle, Monsignor Pádraig de Brún, was a distinguished and influential schlolar of the Irish language. From the age of two she spent up to five months a year in his house in Dún Chaoin, in the heart of the Munster Gaeltacht, or Irish-speaking area, so that, the poet says, she can never remember a time when she was not bilingual. Her debut collection of poetry was published to acclaim in 1956 and subsequent volumes established her as a unique and revolutionary voice in Irish-language poetry.)

The Best Poem Of Máire Mhac an tSaoi

OICHE NOLLAG

Le coinnle na n-aingeal tá an spéir amuigh breactha,
Tá fiacail an tseaca sa ghaoith on gcnoc,
Adaigh an tine is téir chun an leapan,
Luífidh Mac Dé ins an tigh seo anocht.

Fágaig' an doras ar leathadh ina coinne,
An mhaighdean a thiocfaidh is a naí ar a hucht,
Deonaigh scíth an bhóthair a ligint, a Mhuire,
Luíodh Mac Dé ins an tigh seo anocht.

Bhí soilse ar lasadh i dtigh sin na haiochta,
Cóiriú gan caoile, bia aguis deoch,
Do cheannaithe olla, do cheannaithe síoda,
Ach luífidh Mac Dé ins an tigh seo anocht.

Máire Mhac an tSaoi Comments

Máire Mhac an tSaoi Popularity

Máire Mhac an tSaoi Popularity

Close
Error Success