Beson Swargiary

Freshman - 822 Points (10/09/1994 / India)

आबौनि गोजाम रांखाउरि - Poem by Beson Swargiary

आबौ! आबौ!
नोँ खोनादोँ ना?
ना नायहरबाय दं?
आंदि खोनादोँल' नोँखौ..
आरो नोँनि मुंखौ....
/
आबौ! आबौ!
नोँनि महरा थालाङासै..
नोँनि मावनाय दांनाया थालाङासै....
थेवब्लाबो आइ आफाया खोनथायो-
नोँ लायोनो सासे जोहोलावमोन....
गेदेर गोजौ मदद जांगिला..
जुजियोमोन नोँ सुथुरफोरजोँ..
हारिखौ जौगाथायनि लामाजोँ आगान होनो....
/
आबौ! आबौ!
नोँनि नेरसोन मोनसेल' दं-
गोजाम रांखाउरि....
बेनो दानि गोगो रांखाउरि,
आइ आफानो होलांनाय..
नोँनि जोबथा हां हगारनायाव....
थिना दोनदोँ आइ आफाया..
नोँनि नेरसोन महरै....
जोँनि दानि आरो इयुननि थाखाय..
बेनो आबौनि मोनसे नेरसोन..
/
आबौ! आबौ!
जानांगौ-
बेयावनो नोँ आबौआ थायो..
बेयावनो नोँ आबौआ उन्दुयो....
आरो बेनो नोँनि न' जाबाय..
सम लायै सम..
नोँ आबौआ गोसो जायोब्ला..
आइ आफामोनजोँ जानांगौ रायज्लायो..
आबौ....!
आंजोँबो खेबसे रायज्लाय फैदे..
आंबो नेगोन आबौ नोँखौ..
नोँनि रांखाउरिनि दरख'ङाव..
नोँ फैथार आबौ नोँ फैथार..

Topic(s) of this poem: coin

Form: Free Verse


Comments about आबौनि गोजाम रांखाउरि by Beson Swargiary

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Sunday, September 13, 2015

Poem Edited: Monday, September 14, 2015


[Report Error]