Bidindra Basumatary

Gold Star - 5,269 Points (Bhatopara [13/04/1997] Panbari, Bijni)

लिमारिक - Poem by Bidindra Basumatary

(1)
दिनैनि मुगाया टेकनलजिनि
मबाइलआनोसै आखाइयाव जोंनि
सानस'नो रोङाखै
समखौ ओरैनो हगारसै
उनाव गोजावब्लासो बिजिरसै गोरोन्थि।
(2)
मिनिसो ना रागासो जोंनो ना दुखुसो जानो
बाथ्रा फंसेखौनो दावराव गावजों गावनो
बेबो जेना
बिबो उनफिना
एसे एनै बावबानो बावथारलासो थैलायनोबो।
(3)
बर' आइजोफोरखौ दुसिनायनि आन्थोर गैला
माब्ला माब्ला बाहायजासै बाहायथावै रावा
मा दायाव?
फिननाया बबेयाव?
एसे सानना नाजादो सोलायनो गोरोन्थि दंमारोब्ला।
(4)
दुर्गा लक्ष्मि बायदि फोर्बो
बर'नि आड्डा जाजोबबाय माथो
गावनि सिनायथि बबेयाव
गावनि आंगोथि बबेयाव?
हाबाब गुबुननियाव माएसे गोसो।
(5)
फिसाइया आर्मि साख्रि मावो
बिसिया नोगोराव थायो
बिसिनि दुगिनाय
बिसिनि देलाइनाय
फारसेथिं मिथिरोङा फिसायनि खस्थखौनो।
(6)
गोरोबनि थांखिंयाबो गोरोब नङा
मुलुग अख्रांआव गोग्लैसोना थाया
मेगन बेखेवयो अरायसे
बिरनो मुलुग अख्रांसे
नङा थाखिंया मुगैजानाय नंखाय दा।

Topic(s) of this poem: life

Form: Limerick


Comments about लिमारिक by Bidindra Basumatary

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Wednesday, November 4, 2015

Poem Edited: Saturday, December 5, 2015


[Report Error]